Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 11/01/2017, 14:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật (THPL) trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật, qua đó đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tiễn thi hành, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3730/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

tin bai ke hoach nam 2017.png 

 Nội dung theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào việc phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình THPL và các kênh phản ánh về tình hình THPL; công tác tập huấn, hướng dẫn, nghiệp vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản nói chung và công tác theo dõi tình hình THPL nói riêng. Ngoài ra, kế hoạch còn đề ra các hoạt động theo dõi THPL trong năm 2017 như: rà soát, lập danh mục văn bản cần ban hành văn bản quy định chi tiết; thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kiểm tra tình hình THPL; điều tra, khảo sát tình hình THPL; thu thập, xử lý thông tin và cung cấp thông tin về tình hình THPL.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ theo quy định; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL phù hợp với ngành, đơn vị mình, trong đó cần xác định ít nhất 01 lĩnh vực trọng tâm và đề ra các nội dung hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện theo dõi THPL trong năm 2017.

Tải về QD 3730_KH TDTHPL NAM 2017.PDF

Kim Yến​

Lượt người xem:  Views:   803
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio