Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 2, Ngày 19/09/2016, 01:45
Rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai​.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2016 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tải về CV 1102 STP-XLVPHC VA THPL.PDF
Tải về DANH MUC VAN BAN.doc
Tải về DE CUONG BAO CAO.doc
Tải về MAU DANH MUC VB.doc
Lượt người xem:  Views:   635
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio