Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 03/08/2016, 09:45
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2016 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện báo cáo định kỳ (hàng năm) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ngày 01/8/2016, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 899/STP-XLVPHC&THPL về việc hướng dẫn báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Kèm theo Công văn là mẫu đề cương báo cáo dành riêng cho 03 cấp (các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) với các biểu mẫu kèm theo nhằm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Các nội dung, biểu mẫu báo cáo được Sở Tư pháp giải thích cụ thể hơn, nêu những thông tin đơn vị báo cáo cần tập trung; đồng thời lượt bỏ những thông tin mà Sở Tư pháp có thể tự đánh giá để giảm bớt khối lượng thông tin báo cáo của các đơn vị./.

Phòng XLVPHC&THPL

Tải về CV 899 STP-TDTHPL.PDF

Tải về DE CUONG BAO CAO VA BIEU MAU.rar

Lượt người xem:  Views:   6217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio