Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 10/03/2022, 16:00
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2022 | Nguyễn Thị Linh

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ); Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Chương trình công tác của ngành Tư pháp tỉnh Bình Dương" năm 2022 và Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022;

Nhằm nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-STP ngày 24/02/2022 theo dõi tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, phạm vi, lĩnh vực theo dõi trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2022 là "Theo dõi tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012" với các hoạt động, cụ thể như sau:

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012;

- Kiểm tra tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012;

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật PBGDPL năm 2012.

Để Kế hoạch thực hiện có hiệu quả, Lãnh đạo Sở đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tổng hợp kết quả theo dõi vào Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL và Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của tỉnh Bình Dương báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định./.


Đính kèm theo Kế hoạch:  Tải về KH_279_STP-VBTT.signed.pdf

 

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   496
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio