Tư pháp huyện xã
Thứ 5, Ngày 21/07/2016, 17:20
Thị xã Tân Uyên: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch cấp xã, phường
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/07/2016 | Văn phòng Sở

Thị xã Tân Uyên: Nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ tư pháp-hộ tịch cấp xã, phường

--------------------------------------

 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác tư pháp, những năm qua, ngành Tư pháp và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong toàn thị xã Tân Uyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch cấp xã, phường. Đến nay, đội ngũ cán bộ tư pháp-hộ tịch cấp xã, phường ngày càng phát huy được vai trò tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự và phát triển KTXH của địa phương.

 

Tính đến nay tình hình đội ngũ công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, phường trên địa bàn thị xã có 21 đ/c. Trong đó có 07 xã, phường có 02 công chức Tư pháp-Hộ tịch; 01 xã có 03 công chức. Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở thị xã và các xã, phường có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật đạt tỷ lệ 75%, trình độ tin học Chứng chỉ A,B; cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Trước yêu cầu quản lý Nhà nước bằng pháp luật, phạm vi hoạt động của cán bộ tư pháp cấp xã, phường ngày càng được tăng cường, công việc được giao với khối lượng lớn và có tính chuyên sâu, trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân ở cơ sở. Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ thì lực lượng cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã vẫn còn mỏng, hầu hết đều thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Ngoài ra, thường xuyên biến động sau mỗi kỳ đại hội cấp cơ sở. Do vậy, đa số là cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 76,92%), kinh nghiệm công tác chưa nhiều, chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ hộ tịch.

 

Trước thực trạng trên, thời gian qua, UBND thị xã đã có những biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác tư pháp hộ tịch cấp xã. Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài và xuyên suốt trong việc phát triển nguồn nhân lực; hàng năm, Phòng Tư pháp đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quan tâm bố trí, sắp xếp công việc và nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó CBCC của đơn vị ngày càng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới. Trong 05 năm, Phòng tư pháp đã cử 29 lượt CBCC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

 

Song song đó, việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ được thực hiện đúng theo quy định. Hàng năm Phòng Tư pháp đều xây dựng Đề án vị trí việc làm, quy chế làm việc của đơn vị, tùy theo khả năng công tác của từng cá nhân để có sự phân công nhiệm vụ phù hợp. Đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã khi được tuyển dụng, luân chuyển thì UBND các xã, phường đều có ý kiến trao đổi với Phòng Tư pháp; chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác hộ tịch đều được thực hiện đảm bảo quy định...

 

Hằng năm, Phòng Tư pháp cũng thường xuyên tổ chức tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn của công tác tư pháp như: Công tác văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, trợ giúp pháp lý… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch  cấp xã. Ngoài ra còn tổ chức cho cán bộ tư pháp hộ tịch xã-phường tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Tư pháp tỉnh tổ chức như: Luật Hộ tịch, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai… kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý về lĩnh vực đất đai cho cán bộ tư pháp hộ tịch  cấp xã, phường, bổ sung các đầu sách pháp luật vào tủ sách pháp luật của các xã, phường để cán bộ tư pháp - hộ tịch vận dụng trong giải quyết công việc hằng ngày.

 

Để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp- hộ tịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong thời gian tới thị xã Tân Uyên tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch  cấp xã, phường trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và tiêu chuẩn nghiệp vụ. Quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch tham gia các lớp đào tạo tập trung, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong giải quyết các công việc hằng ngày. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã, phường./.

 

Phòng Tư pháp TX.Tân Uyên

 

Lượt người xem:  Views:   2472
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio