Tiếp công dân, Xử lý Đơn thư; Giải quyết KN - TC
Thứ 3, Ngày 17/08/2021, 14:00
Hình thức khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/08/2021

             Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Khiếu nại thì:

           "1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

           2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ".

            Đơn khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Điều 3 Nghị định số124/2020/NĐ-CP quy định).

            Tại nội dung ghi chú của Mẫu 01 có hướng dẫn việc ghi họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          " (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

          - Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

          - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.".

Tải về Mẫu 01.docx

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   523
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio