Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 25/09/2018, 08:00
Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới và Văn phòng công chứng Rồng Việt
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2018 | Thanh tra Sở

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới và Văn phòng công chứng Rồng Việt


Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 28/12/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới và Văn phòng công chứng Rồng Việt, từ ngày 04/01/2018 đến ngày 05/01/2018 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Thành Phố Mới và Văn phòng công chứng Rồng Việt. Ngày 12/01/2018, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 63/TB-STP.

Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận Văn phòng công chứng Rồng Việt và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới nhìn chung đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp, của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp. Các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra đã được các Văn phòng công chứng quán triệt đến công chứng viên, nhân viên Văn phòng, tổ chức rút kinh nghiệm và tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót Văn phòng công chứng Rồng Việt và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới chưa thực hiện khắc phục được do chưa liên hệ được với người yêu cầu công chứng.

Qua kiểm tra một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch năm 2016, năm 2017, Văn phòng công chứng Rồng Việt và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới cơ bản chấp hành các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, còn có một số sai sót về chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể:

- Văn phòng công chứng Rồng Việt:

+ Thực hiện công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc khi người để lại di sản không có Giấy chứng tử.

+ Công chứng viên chưa làm rõ tình trạng bất động sản đủ điều kiện tham gia giao dịch (đất không có tranh chấp).

+ Nội dung văn bản cam kết về tài sản chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật; có trường hợp công chứng viên căn cứ vào nội dung cam kết được chứng thực chữ ký để xác định tình trạng hôn nhân của bên chuyển nhượng.

+ Hồ sơ không có giấy tờ thể hiện bên chuyển nhượng là vợ chồng.

+ Thể thức văn bản chưa đảm bảo theo quy định.

- Văn phòng công chứng Thành Phố Mới:

+ Lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của Thông tư số 06/2015/TT-BTP.

 + Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai có thỏa thuận về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở là chưa phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và quy định tại Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

+ Nội dung văn bản cam kết về tài sản đối với trường hợp quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình sử dụng đất chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

+ Người giám hộ đương nhiên tham gia thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, tuy nhiên, hồ sơ chưa có giấy tờ thể hiện việc đăng ký giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 21 Luật Hộ tịch.

+ Quyền sử dụng đất được cấp trong thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên, nội dung hợp đồng tặng cho xác định cụ thể diện tích quyền sử dụng đất mà người chồng tặng cho người vợ là chưa phù hợp theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

+ Di sản thừa kế là tài sản chung của vợ chồng nhưng nội dung văn bản thỏa thuận phân chia di sản lại xác định di sản thừa kế là toàn bộ diện tích quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng là chưa phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 66 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Rồng Việt và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục khắc phục và chấm dứt ngay các sai sót đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 31/7/2015 của Chánh Thanh tra Sở tư pháp, Kết luận thanh tra số 911/KL-STP ngày 03/8/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp và tại Thông báo kết quả kiểm tra này, trong đó đặc biệt chú ý các hợp đồng  giao dịch lưu thiếu thành phần hồ sơ và có nội dung thỏa thuận chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Riêng, đối với 02 văn bản công chứng của Văn phòng công chứng Rồng Việt đang có tranh chấp tại Tòa án, đề nghị Văn phòng công chứng Rồng Việt báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp bằng văn bản khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Trưởng Văn phòng và công chứng viên của Văn phòng công chứng Rồng Việt và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới cần phải tích cực cập nhật, nghiên cứu, thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp của tổ chức hành nghề công chứng./.

 

                  Thanh tra Sở Tư pháp

​ 

Lượt người xem:  Views:   1087
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio