Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 25/09/2018, 08:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Mỹ Phước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/09/2018 | Thanh Tra Sở

Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Mỹ Phước​


Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 08/3/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Mỹ Phước, từ ngày 16/3/2018 đến ngày 30/3/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Mỹ Phước. Ngày 27/4/2018, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận thanh tra số 574/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Mỹ Phước đạt được, cụ thể: Văn phòng đã tạo điều kiện cho các công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng; các công chứng viên đều được Văn phòng mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và nhân viên làm việc tại Văn phòng đều có hợp đồng lao động. Văn phòng thực hiện chế độ làm việc, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Sở Tư phá; thực hiện niêm yết tại trụ sở lịch làm việc, nội quy giao dịch, quy trình công chứng, thủ tục hành chính về lĩnh vực công chứng, nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động công chứng và mức thu phí công chứng, thù lao công chứng. Việc lập, quản lý, sử dụng Sổ theo dõi việc sử dụng lao động, Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo quy định. Văn phòng có 02 công chứng viên, công chứng viên Huỳnh Tấn Bình được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên số 812/TP-CC ngày 18/01/2012 và công chứng viên Nguyễn Duy Linh được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ công chứng viên số 882/TP-CC ngày 01/11/2013; 02 công chứng viên sử dụng Thẻ công chứng viên đến thời điểm hiện nay và có đeo Thẻ công chứng viên khi hành nghề công chứng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Mỹ Phước có một số hạn chế, thiếu sót như sau:

- Văn phòng chưa thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của Điều 68 Luật Công chứng năm 2014.

- Văn phòng chưa ghi rõ mức thu cụ thể đối với phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác mà ghi chung tổng số tiền thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác vào trong hóa đơn. Văn phòng không thu thù lao công chứng, tuy nhiên hồ sơ lưu không thể hiện hợp đồng do người yêu cầu công chứng soạn thảo sẵn.

 - Một số trường hợp, lời chứng của công chứng viên chưa đảm bảo ghi đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015.

- Người được ủy quyền lại tham gia giao dịch. Tuy nhiên, trong hợp đồng công chứng, công chứng viên chưa thể hiện rõ việc chủ thể tham gia giao dịch là người được ủy quyền lại.

- Có trường hợp người được ủy quyền cũng đồng thời là thành viên hộ gia đình sử dụng đất nhưng nội dung về chủ thể tham gia giao dịch trong hợp đồng chỉ ghi nhận tư cách chủ thể là người được ủy quyền.

- Một số hồ sơ công chứng thiếu giấy tờ liên quan đến hợp đồng, giao dịch như: Giấy tờ chứng minh tình trạng bất động sản đủ điều kiện tham gia giao dịch theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (đất không có tranh chấp); Giấy tờ chứng minh điều kiện của bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 189 Luật Đất đai năm 2013; Giấy tờ chứng minh thành viên hộ gia đình sử dụng đất tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, trong đó có thành viên từ đủ 09 tuổi đến dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, hồ sơ công chứng không có thông tin thể hiện nguyện vọng của người này.

- Quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình sử dụng đất, tuy nhiên Văn bản cam kết tài sản riêng thể hiện nội dung thành viên hộ không có bất cứ sự đóng góp công sức nào đối với việc tạo lập quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

- Người để lại di sản thừa kế là thành viên hộ gia đình sử dụng đất, tuy nhiên nội dung văn bản thỏa thuận phân chia di sản thể hiện di sản là phần quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thành viên hộ gia đình sử dụng đất chết, trong văn bản thừa kế thể hiện anh, chị, em ruột là những người thừa kế theo pháp luật là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, tuy nhiên, hàng thừa kế không xác định cháu được hưởng phần di sản mà cha của cháu được hưởng nếu còn sống theo quy định tại  Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2015.

- Thực hiện việc niêm yết và kết thúc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản cùng một thời điểm, lời chứng của công chứng viên ghi nhận thời gian niêm yết chưa phù hợp hồ sơ công chứng.

- Có trường hợp công chứng ngoài trụ sở, tuy nhiên hồ sơ không lưu Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Mỹ Phước tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Cần tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của thành phần hồ sơ nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh. Thực hiện niêm yết nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định của Điều 68 Luật Công chứng năm 2014. Hồ sơ công chứng phải thể hiện hợp đồng đã được soạn thảo sẵn hay công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; ghi cụ thể, rõ ràng mức thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác, không ghi chung tổng số tiền thu vào hóa đơn. Lời chứng của công chứng viên phải ghi nhận đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Công chứng và Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015. Xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch và nội dung hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo quy định của pháp luật. Công chứng viên cần phải tích cực nghiên cứu quy định của Luật Công chứng, Bộ luật dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong việc soạn thảo và công chứng hợp đồng, giao dịch,  không lặp lại các sai sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực công chứng về Hội Công chứng viên và Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối với 04 văn bản công chứng đang có tranh chấp tại tòa án với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đề nghị Văn phòng công chứng Mỹ Phước báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp bằng văn bản khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

 ​Thanh tra Sở Tư pháp


Lượt người xem:  Views:   1194
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio