Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 24/09/2018, 16:00
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Tân Uyên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2018 | Thanh tra Sở

Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Tân Uyên​


Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 18/5/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với Văn phòng công chứng Tân Uyên trong việc công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số công chứng 9559 và số 9560 ngày 22/9/2016, Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số công chứng 1859 và số 1860 ngày 02/3/2017 để làm rõ trách nhiệm cá nhân công chứng viên trong quá trình thực hiện công chứng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Tân Uyên. Ngày 16/8/2018, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 1302/TB-STP.

Quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá, Công chứng viên, Văn phòng công chứng Tân Uyên đã có những sai sót, vi phạm sau:

- Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 177 và 178, được công chứng số 9559, số 9560 cùng ngày 22/9/2016 không được hủy theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Công chứng năm 2014 nhưng công chứng viên Văn phòng công chứng Tân Uyên tiếp tục thực hiện công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 43 và số 44, được công chứng số 1859, 1860 cùng ngày 02/3/2017. Từ đó dẫn đến việc: cùng tài sản bán đấu giá (thửa 1878 và 1880) nhưng tồn tại hai hợp đồng mua bán cho hai chủ thể khác nhau lại cùng được Công chứng viên Văn phòng công chứng Tân Uyên công chứng.

Ngày 26/5/2017, Công ty Công Lập và người mua được tài sản bán đấu giá (ông Nguyễn Văn Khoan, ông Phạm Duy) đã có thỏa thuận hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 43 và 44, được công chứng số 1859 và 1860 cùng ngày 02/3/2017 theo quy định pháp luật.

- Lời chứng của công chứng viên chưa phù hợp theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Tân Uyên tổ chức rút kinh nghiệm, nghiêm túc chấn chỉnh các thiếu sót, vi phạm mà Thông báo kết quả kiểm tra đã chỉ ra. Trưởng Văn phòng công chứng Tân Uyên cần tăng cường việc hướng dẫn các Công chứng viên trong quá trình hoạt động công chứng. Công chứng viên nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong việc thực hiện công chứng, tránh lập lại sai sót tương tự; tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện nhằm hạn chế tranh chấp, rủi ro có thể phát sinh. Trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lời chứng của Công chứng viên phải ghi nhận đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp. Đối với trường hợp công chứng ngoài trụ sở, phải có giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cử Công chứng viên tham gia./.

 

                                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp


Lượt người xem:  Views:   763
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio