Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 19/09/2018, 10:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2018 | Thanh Tra Sở

Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm


Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-STP ngày 04/4/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm và Quyết định số 49/QĐ-STP ngày 11/5/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc gia hạn thời gian thanh tra, từ ngày 13/4/2018 đến ngày 16/5/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm (viết tắt là Công ty Đồng Tâm). Ngày 15/6/2018, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 873/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm đạt được, cụ thể: Công ty Đồng Tâm có ký hợp đồng thuê trụ sở làm việc tại địa chỉ số 404, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; người lao động làm việc tại Công ty đều có hợp đồng lao động; Công ty đã ban hành Nội quy bán đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá; chấp hành đầy đủ việc báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Tư pháp; hồ sơ bán đấu giá được lưu trữ ngăn nắp, rõ ràng, có đánh bút lục hồ sơ; việc giao tài sản bán đấu giá và cung cấp giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá đã được Công ty và các cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá thỏa thuận chi tiết, cụ thể trong từng hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; thực hiện niêm yết công khai thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại trụ sở Công ty; thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật; việc lập, quản lý, sử dụng Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản bán đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá phù hợp theo quy định của Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm còn một số sai sót về chuyên môn nghiệp vụ như:

- Một số trường hợp bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, tên gọi của Hợp đồng bán đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

- Tài sản bán đấu giá có nguồn gốc tịch thu sung quỹ nhà nước không phải là để thi hành án nhưng Chi cục Thi hành án dân sự ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Đồng Tâm tổ chức bán đấu giá tài sản và hồ sơ không có văn bản thể hiện việc tịch thu sung quỹ nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- Tài sản bán đấu giá gắn liền với đất thuê nhưng hồ sơ bán đấu giá chưa có giấy tờ, tài liệu thể hiện quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Có trường hợp, hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thể hiện tài sản bán đấu giá bao gồm quyền sử dụng đất trong khi quyết định cưỡng chế kê biên không liệt kê tài sản kê biên là quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Công ty Đồng Tâm chưa làm rõ vấn đề này là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

- Một số trường hợp, việc ban hành và niêm yết Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đồng Tâm chưa phù hợp theo quy định tại Điều 34 và Điều 41 Luật Đấu giá tài sản, như:

+ Ban hành Quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản thực hiện cùng một ngày; hồ sơ bán đấu giá không có giấy tờ, tài liệu thể hiện Công ty Đồng Tâm đã thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá;

+ Tại Quy chế cuộc đấu giá quy định nội dung từng vòng đấu và tại vòng đấu thứ nhất trả giá bằng giá khởi điểm; Biên bản đấu giá ghi nhận đấu giá viên công bố Quy chế cuộc đấu giá (đã được phổ biến đến các khách hàng kể từ khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản) mà chưa đọc Quy chế cuộc đấu giá; một số trang của Quy chế có thông tin của người đăng ký tham gia đấu giá (Công ty giải trình do in nhầm nội dung của dự thảo Biên bản bán đấu giá).

- Một số Hợp đồng bán đấu giá tài sản, Công ty Đồng Tâm và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của người có tài sản là chưa phù hợp theo quy định của Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản và Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

- Thông báo bán đấu giá tài sản thể hiện thời gian xem tài sản bán đấu giá chưa đảm bảo theo quy định của Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

- Về niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định, như:

+ Niêm yết việc đấu giá tài sản không có nội dung về danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 28 Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 04/3/2010; không thể hiện nội dung phương thức đấu giá, chưa đảm bảo thời gian niêm yết theo quy định của Điều 35 Luật Đấu giá tài sản.

+ Tài sản bán đấu giá là động sản, tuy nhiên Công ty Đồng Tâm chưa thực hiện niêm yết việc bán đấu giá tại nơi trưng bày tài sản. Theo hợp đồng ủy quyến đã ký với người có tài sản thì tài sản được lưu giữ tại nơi này nhưng Công ty Đồng tâm niêm yết việc bán đấu giá tại nơi khác.

+ Thông báo công khai việc đấu giá tài sản chưa đảm bảo thời gian theo quy định của Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Điều 57 Luật Đấu giá tài sản.

- Một số vụ việc đấu giá, Công ty Đồng Tâm công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá, danh sách người tham gia đấu giá là chưa phù hợp theo quy định của Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 41 Luật Đấu giá tài sản.

- Trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên nhưng hồ sơ bán đấu giá không thể hiện số thứ tự của người tham gia đấu giá trong quá trình trả giá; có trường hợp người tham gia đấu giá rút khi đến lượt trả giá là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản

- Biên bản đấu giá không ghi cụ thể, chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản.

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá hướng dẫn tất cả những người tham gia đấu giá tại vòng đấu thứ nhất trả giá thấp nhất bằng giá khởi điểm là chưa phù hợp theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 41 Luật Đấu giá tài sản.

- Có 01 vụ bán đấu giá tài sản, Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá không có sự tham gia của người có tài sản bán đấu giá là chưa phù hợp theo quy định của Khoản 2, Điều 46 Luật Đấu giá tài sản.

- Công ty Đồng Tâm chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức mình theo quy định của Khoản 2, Điều 20 Luật Đấu giá tài sản.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu Công ty cổ phần đấu giá Đồng Tâm tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra. Công ty Đồng Tâm, Đấu giá viên thực hiện việc đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Cần tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ đấu giá trước khi tổ chức đấu giá, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của tài sản đấu giá, thành phần hồ sơ. Đấu giá viên cần phải tích cực nghiên cứu quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không lập lại các sai sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Công ty Đồng Tâm thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức mình theo quy định. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

                                                  ​ Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   308
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio