Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 19/09/2018, 10:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/09/2018 | Thanh Tra Sở

Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Bình Dương

Thực hiện Quyết định thanh tra số 137/QĐ-STP ngày 07/12/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH đấu giá Bình Dương (Công ty), từ ngày 15/12/2017 đến ngày 11/01/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH đấu giá Bình Dương. Ngày 09/02/2018, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 26/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty TNHH đấu giá Bình Dương đạt được, cụ thể: Công ty có ký hợp đồng thuê trụ sở làm việc; người lao động làm việc tại Công ty đều có hợp đồng lao động; Công ty đã ban hành Nội quy bán đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Luật Đấu giá tài sản; chấp hành đầy đủ việc báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu Sở Tư pháp; hồ sơ bán đấu giá được lưu trữ ngăn nắp, rõ ràng, có đánh bút lục hồ sơ; việc giao tài sản bán đấu giá và cung cấp giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá đã được Công ty và các cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá thỏa thuận chi tiết, cụ thể trong từng hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; thực hiện thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Công ty TNHH đấu giá Bình Dương còn một số sai sót về chuyên môn nghiệp vụ như:

- - Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời là đấu giá viên và địa chỉ trụ sở. Tuy nhiên, Công ty chỉ thông báo nội dung chuyển trụ sở làm việc về cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương mà chưa thông báo về thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời là đấu giá viên.

- Công ty không cung cấp được hồ sơ thể hiện ông Đào Xuân Thành hiện đang làm việc và là đấu giá viên của Công ty nhưng báo cáo Ông Đào Xuân Thành là đấu giá viên của Công ty với Thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV.

- Sổ theo dõi tài sản bán đấu giá, Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá tài sản chưa ghi đầy đủ nội dung theo biểu mẫu kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP và Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017.

- Công ty chưa thực hiện mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định pháp luật về bảo hiểm.

- Một số trường hợp, tên gọi của Hợp đồng bán đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP; nội dung về tài sản bán đấu giá trong Hợp đồng bán đấu giá tài sản không trùng khớp với Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 quy định: "Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các thông tin về nguồn gốc tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng của tài sản do người có tài sản bán đấu giá cung cấp." Tuy nhiên, đối với một số vụ việc bán đấu giá, hồ sơ lưu tại Công ty không có tài liệu thể hiện đấu giá viên yêu cầu người có tài sản làm rõ tài sản bán đấu giá.

- Tài sản bán đấu giá gắn liền với đất thuê nhưng hồ sơ bán đấu giá không có giấy tờ chứng minh điều kiện của người mua tài sản bán đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

- Có trường hợp sử dụng Chứng thư thẩm định giá quá thời hạn 06 tháng; một số trường hợp hồ sơ chưa có giấy tờ chứng minh giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

- Một số hợp đồng bán đấu giá tài sản, Công ty và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của người có tài sản là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

- Một số Thông báo bán đấu giá tài sản thể hiện thời gian xem tài sản bán đấu giá chưa đảm bảo theo quy định của Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng việc bán đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định, như: Thời gian xem tài sản, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá thông báo trên Báo Bình Dương không trùng khớp với nội dung theo Thông báo bán đấu giá tài sản. Có trường hợp thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng không có nội dung giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

- Một số vụ việc bán đấu giá, Công ty công bố danh sách khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản chưa đảm bảo theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.

- Biên bản bán đấu giá tài sản không ghi cụ thể, chi tiết diễn biến của cuộc đấu giá theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 và Khoản 2, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản; có trường hợp người tham gia đấu giá tài sản vi phạm nội quy bán đấu giá tài sản nhưng đấu giá viên vẫn tiếp tục cho tham gia đấu giá tiếp.

- Có 01 vụ bán đấu giá tài sản, Hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực và đã thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản, nội quy cuộc bán đấu giá, biên bản đấu giá tài sản đều căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu Công ty TNHH đấu giá Bình Dương tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra. Đấu giá viên cần phải tích cực nghiên cứu quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không lập lại các sai sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

                                                                ​Thanh tra Sở Tư pháp


Lượt người xem:  Views:   1376
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio