Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 31/10/2017, 17:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Tân Uyên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/10/2017 | Phan Thị Phượng

Thực hiện Quyết định thanh tra số 80/QĐ-STP ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Tân Uyên, từ ngày 29/8/2017 đến ngày 22/9/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Tân Uyên. Ngày 20/10/2017, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận thanh tra số 1475/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Tân Uyên đạt được, cụ thể: Văn phòng đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình; các Công chứng viên đều tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng; toàn bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng có hợp đồng lao động; Văn phòng thực hiện chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. Văn phòng thực hiện niêm yết tại trụ sở lịch làm việc, nội quy giao dịch, quy trình công chứng, những quy định chung về công chứng, thủ tục hành chính về công chứng, nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động công chứng và mức thu phí công chứng, thù lao công chứng; chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Văn phòng công chứng Tân Uyên còn một số sai sót về chuyên môn nghiệp vụ như:

- Văn phòng thực hiện lập Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, Sổ theo dõi việc sử dụng lao động chưa đúng biểu mẫu Sổ; chưa niêm yết nguyên tắc tính chí phí khác tại trụ sở Văn phòng; thu phí công chứng, thù lao công chứng chưa đúng quy định.

- Có trường hợp một trong các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không ký, điểm chỉ đầy đủ vào từng trang của hợp đồng.

- Một số văn bản công chứng, nội dung lời chứng chưa đảm bảo theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 06/2015/TT-BTP; thực hiện sửa lỗi kỹ thuật chưa đúng quy định.

- Một số hồ sơ công chứng thiếu giấy tờ liên quan đến hợp đồng, giao dịch như: giấy tờ nhân thân; giấy tờ chứng minh quyền tài sản; giấy tờ xác nhận thành viên hộ sử dụng đất vào thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy tờ chứng minh tình trạng bất động sản đủ điều kiện tham gia giao dịch. Có trường hợp lưu không đúng giấy tờ về tài sản.

- Một số trường hợp nội dung của hợp đồng, giao dịch chưa đảm bảo quy định của pháp luật; ngoài ra, một số văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản nội dung chưa rõ ràng.

- Hồ sơ công chứng lưu trữ chưa đảm bảo theo quy định, có trường hợp lưu không đúng hoặc lưu thiếu giấy tờ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch.

Qua kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu Văn phòng công chứng Tân Uyên tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà Kết luận số 1475 đã chỉ ra và Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Đồng thời, đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh thường xuyên giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên, đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực. Ngoài ra, Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công chứng theo thẩm quyền; Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng Hành chính tư pháp phối hợp Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng, hộ tịch (các giấy tờ nhân thân liên quan khi tham gia hợp đồng, giao dịch) để người dân hiểu rõ, thực hiện./.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   2073
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio