Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 05/01/2024, 09:00
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2024 | Thanh Tra Sở

​        Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 06/6/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp, Quyết định số 73/QĐ-STP ngày 06/6/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp, ngày 29/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 2698/TB-STP về việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2024 như sau:

         1. Thời gian tiếp công dân

         Việc tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Tư pháp vào ngày 15 hàng tháng. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì việc tiếp công dân định kỳ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

         - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

         - Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

         2. Địa điểm tiếp công dân

         Tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tư pháp, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh. Trường hợp cần thiết, bố trí tiếp công dân tại Hội trường của Sở Tư pháp, Tầng 15, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.


    Tải về Thong bao tiep cong dan.pdf                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio