Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 02/02/2024, 17:00
Kết luận thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/02/2024 | Thanh Tra Sở

         Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 18/12/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư đối với Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 27/12/2023, Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam. Ngày 31/01/2024, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr.

         Tại Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Sở ghi nhận ưu điểm Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam đã đạt được, cụ thể: Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam chấp hành tốt quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam còn có hạn chế, sai sót trong việc công bố không đúng thời hạn theo quy định tại Điều 38 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đối với nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Văn phòng luật sư Năm Nam về hành vi này và Chánh Thanh tra Sở Tư pháp ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Văn phòng luật sư Năm Nam đã nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

          Chánh Thanh tra Sở Tư pháp yêu cầu Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm các sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Thanh tra Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra. Đồng thời, kiến nghị Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. 

Tải về Ket luan thanh tra đối với Chi nhanh 2 Văn phòng luật sư Năm Nam.pdf

                                                                                                                                                                                 ​Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   22942
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio