Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 24/11/2023, 12:00
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Kế hoạch số 5941/KH-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2023 | Thanh Tra Sở

​         Ngày 23/11/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2368/STP-TTr về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 5941/KH-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

         1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được nêu tại khoản 1 Mục II Kế hoạch số 5941/KH-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh và Công văn số 652/STP-TTr ngày 24/5/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

         2. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đồng thời, bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn và phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

          3. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chủ động thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Thanh tra Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, giải quyết./.

Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio