Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 24/03/2023, 17:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2023 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022 Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 30/11/2022 tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 479/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh đã đạt được, Công ty cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh vẫn còn một số sai sót như sau:

- Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động từ ngày 05/5/2020, đến ngày 29/11/2022 Công ty mới nộp đơn thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư. Sau khi được thanh tra, Công ty đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động và được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động số 46.02.0122/TP/ĐKHĐ ngày 14/12/2022.

- Trong thời kỳ thanh tra, Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư.

- Công ty thực hiện 17 vụ việc tư vấn pháp luật miễn phí nhưng không lập hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Luật sư và hướng dẫn trước đây về lập Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra. Thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư; tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Chấp hành nghiêm quy định pháp luật về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư; khi thực hiện dịch vụ pháp lý với mức thù lao là không đồng phải thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư và hướng dẫn việc thay đổi địa chỉ trụ sở khi nhận được thông báo của các tổ chức hành nghề luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Luật TNHH MTV Lưu Gia Thịnh theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm ​ Tải về KL_479_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   115
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio