Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 24/03/2023, 17:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/03/2023 | Thanh Tra Sở

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 18/11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, ngày 28/11/2022, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã công bố Quyết định thanh tra và ngày 29/11/2022, tiến hành thanh tra tại Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương. Ngày 23/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 477/KL-STP.

Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương đã đạt được, Chi nhánh cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 (sau đây viết tắt là Luật Luật sư), Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương vẫn còn sai sót như sau:

Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư. Sau khi được thanh tra, Công ty Luật TNHH Luật Thành Văn đã thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương và được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động ngày 12/12/2022.

Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra; Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư. Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương thì trong thời kỳ thanh tra Chi nhánh có ký 01 Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý. Tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư có quy định về hợp đồng dịch vụ pháp lý, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021, do đó, khi thực hiện dịch vụ pháp lý với mức thù lao là không đồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Luật sư.

Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra thông qua báo cáo hoặc kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; kịp thời tham mưu triển khai các văn bản mới về lĩnh vực luật sư. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Qua kết quả thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Luật sư đối với trường hợp luật sư tư vấn pháp luật miễn phí có phải ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hay không; theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Luật TNHH MTV Thành Văn - Chi nhánh Bình Dương theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_477_TTR.signed.pdf​

Lượt người xem:  Views:   211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio