Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 13/02/2023, 09:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/02/2023 | Thanh Tra Sở

​      Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-STP ngày 30/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp. ​​Ngày 10/02/2023​, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 224/KL-STP.

      Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp đã đạt được, Văn phòng cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác, góp phần phục vụ tốt yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức có nhu cầu.​ Tuy nhiên, bên cạnh đó Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp còn một số hạn chế, sai sót trong hoạt động công chứng như:

        - Về đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng: Theo các giấy tờ, tài liệu về đăng báo do Văn phòng cung cấp thì chưa thể hiện rõ số lần đăng báo và nội dung đăng báo theo quy định tại Điều 26 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

        - Về thu thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch

     + Thu thù lao công chứng thấp hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng, vi phạm quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

      + Thu thù lao công chứng cao hơn mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở Văn phòng: Sau khi Đoàn thanh tra có biên bản về kết quả thanh tra, Văn phòng đã thực hiện khắc phục, Văn phòng đã chuyển trả số tiền thu cao hơn mức trần cho người yêu cầu công chứng (có chứng từ nộp số tiền thu cao hơn mức trần vào tài khoản của người yêu cầu công chứng).

        - Về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch

       + Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, tại thời điểm thanh tra, thành phần hồ sơ công chứng chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Công chứng năm 2014. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục bằng cách bổ sung hồ sơ theo quy định.

       + Về xác định tài sản riêng: Có trường hợp công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất cấp cho hộ. Tuy nhiên, căn cứ để công chứng viên xác định di sản thừa kế là tài sản riêng chưa đảm bảo theo quy định pháp luật (căn cứ văn bản cam kết tài sản riêng của thành viên hộ gia đình sử dụng đất để xác định tài sản riêng).

        + Về nội dung hợp đồng, giao dịch:

        * Công chứng viên chứng nhận: Văn bản cam kết về tài sản số công chứng 7007 ngày 14/5/2022, thể hiện thành viên hộ gia đình sử dụng đất cam kết không có công sức đóng góp nào đối với việc tạo lập quyền sử dụng đất cấp cho hộ là chưa phù hợp theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

       * Có một trường hợp, công chứng viên của Văn phòng chứng nhận Văn bản chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở chưa phù hợp theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Sau khi được thanh tra, Văn phòng đã khắc phục, Văn phòng cung cấp Văn bản sửa đổi, bổ sung theo quy định.

       + Về lời chứng của công chứng viên: Lời chứng của công chứng viên không ghi nhận đầy đủ việc điểm chỉ của người yêu cầu công chứng theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm e khoản 3 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

      + Về sửa lỗi kỹ thuật: Có trường hợp công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật bằng cách ghi bổ sung thông tin của người yêu cầu công chứng là chưa phù hợp theo quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 50 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       - Về lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ công chứng văn bản khai nhận di sản không lưu Trích lục khai tử của người để lại di sản. Sau khi được thanh tra, Văn phòng mới lưu bổ sung bản photo Trích lục khai tử là chưa đảm bảo về chế độ lưu trữ theo quy định tại Điều 63, 64 Luật Công chứng năm 2014, vi phạm quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

       Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra; cần tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan và kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng và nội dung hợp đồng, giao dịch trước khi thực hiện, đảm bảo hồ sơ công chứng và nội dung của hợp đồng, giao dịch  nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh; thu đúng, thu đủ thù lao công chứng theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được niêm yết; hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

        Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quảnnhà nước đối với lĩnh vực này; Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp và xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định. Qua công tác thanh tra, tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về KL_224_TTR.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   546
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio