Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 04/01/2023, 15:00
Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2023 | Thanh Tra Sở

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 12/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 168/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tư pháp. Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, cụ thể như sau:

1. Hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Đổi mới phương pháp, cách thức xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đơn thư; thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra.

2. Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp Giám đốc Sở Tư pháp nắm rõ tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Sở.

4. Nâng cao năng lực và đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.​

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-STP thì ngoài thanh tra hành chính, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trong năm 2023, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản, thừa phát lại, luật sư, hộ tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài​, nuôi con nuôi; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đột xuất của Sở sẽ được tiến hành khi có một trong các căn cứ: Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tư pháp; khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, Giám đốc Sở đã giao Thanh tra Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 theo quy định của pháp luật./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm  Tải về QD_168_TTR.signed.pdf

 ​

Lượt người xem:  Views:   322
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio