Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 10/11/2022, 12:00
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2022 | Phan Thị Phượng

​          Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 24/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương. Ngày 04/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo kết quả kiểm tra số 2083/TB-STP.

           Tại Thông báo kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Chi nhánh cơ bản chấp hành quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót như:

           - Chưa thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Sau khi được kiểm tra, ngày 30/6/2022 Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự đã có văn bản thông báo về việc thành lập Chi nhánh gửi đến Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

           - Chưa thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012.  Ngày 04/7/2022, Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Ngày 11/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương.

          - Sử dụng biển hiệu tại trụ sở Chi nhánh không đúng nội dung đăng ký hoạt động theo Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0205/TP/ĐKHĐ được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/12/2020.

         - Tại địa chỉ Chi nhánh đăng ký hoạt động thì tầng trệt căn nhà số 128 đường số 9, khu Trung tâm hành chính Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngoài trụ sở của Chi nhánh, còn có trụ sở của một Công ty khác chung vị trí, không phân cách rõ ràng vị trí giữa Chi nhánh và Công ty.

         Căn cứ Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ thì các hành vi vi phạm  của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự: Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; không công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh; sử dụng biển hiệu không đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động phải bị xử phạt. Ngày 06/7/2022, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự với tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Công ty đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Công ty Luật TNHH Phát Nguyễn và Cộng sự - Chi nhánh tại Bình Dương: Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Sử dụng biển hiệu đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp. Trụ sở Chi nhánh cần ngăn cách rõ vị trí để tránh nhầm lẫn với các doanh nghiệp, tổ chức khác.

         Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:  Tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                                  Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   138
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio