Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 15/11/2022, 12:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2022 | Phan Thị Phượng

​         Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 06/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thừa phát lại đối với Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương. Ngày 11/11/2022, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 2144/KL-STP.

        Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đã đạt được, cụ thể: Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương cơ bản chấp hành tốt quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động thừa phát lại và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức có liên quan.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương còn một số hạn chế, sai sót, lưu ý như:

          - Văn phòng gửi báo cáo 06 tháng về Sở Tư pháp chưa đảm bảo thời hạn theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

         - Văn phòng sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định tại mẫu số TP-TPL-31 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng không đúng theo mẫu TP-TPL-N-04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp.

        - Cách trình bày tại nội dung trích yếu của vi bằng chưa thống nhất với diễn biến sự kiện, hành vi được ghi nhận trong phần nội dung vi bằng.

        - Văn phòng gửi vi bằng đến Sở Tư pháp vào sổ đăng ký vi bằng bằng đường bưu chính. Văn phòng xuất trình các hóa đơn do Bưu điện cung cấp. Tuy nhiên, các hóa đơn này chỉ thể hiện ngày gửi, không thể hiện nội dung giấy tờ, văn bản gửi.

       - Văn phòng ký kết hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và đã thực hiện tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 08/2020NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ.

       - Văn phòng lập sổ đảm bảo biểu mẫu theo quy định. Tuy nhiên, sổ theo dõi lập vi bằng, sổ theo dõi tống đạt, sổ theo dõi việc sử dụng lao động có một số lưu ý như trang bìa sổ chưa thống kê tổng số trang, chưa đánh số trang, chưa đóng dấu giáp lai, chưa ghi chú trường hợp lao động nghỉ việc, thôi việc, số thứ tự ghi trong sổ tống đạt không theo thời gian nhận văn bản.

        - Một số trường hợp biên bản giao nhận vi bằng không ghi địa điểm giao nhận.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những hạn chế, sai sót, lưu ý mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Thừa phát lại, nhân viên nghiệp vụ của Văn phòng cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện lập vi bằng, tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Lập, sử dụng các biểu mẫu theo đúng quy định. Chưa ký hợp đồng dịch vụ tống đạt với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương đặt trụ sở, đến khi có ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

         Đối với Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở yêu cầu:

         - Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; tổ chức triển khai, quán triệt các sai sót được nêu trong Kết luận này cho các Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Giám đốc Sở văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020. Đồng thời, kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ theo hướng Văn phòng Thừa phát lại được quyền tống đạt, hồ sơ, giấy tờ của Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự ngoài phạm vi địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

         - Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của Văn phòng Thừa phát lại Bình Dương và xem xét xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật./.

                                                                                                                                                                   Thanh tra Sở Tư pháp

 

Lượt người xem:  Views:   229
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio