Công tác thanh tra
Thứ 3, Ngày 18/01/2022, 09:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2022 | Thanh Tra Sở

           ​Thực hiện Quyết định thanh tra số 97/QĐ-STP ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài đối với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1848/KL-STP.

          ​Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả UBND thành phố Thủ Dầu Một đã đạt được trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài, cụ thể: UBND thành phố Thủ Dầu Một đã tuân thủ quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân tại địa phương. Lãnh đạo địa phương có sự quan tâm, đầu tư về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để thực hiện công tác hộ tịch theo thẩm quyền. Việc đăng ký khai sinh; ghi vào Sổ hộ tịch sự kiện ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và cấp bản sao trích lục hộ tịch chưa phát hiện ra sai sót.

            Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, sai sót, lưu ý trong đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, như:

           - Có 01 trường hợp hồ sơ đăng ký khai tử chưa thể hiện việc người tiếp nhận hồ sơ làm rõ nơi cư trú cuối cùng của người chết trước khi thực hiện việc đăng ký theo nơi người được khai tử chết.

            - Có 01 hồ sơ đăng ký kết hôn chưa có văn bản thể hiện gia hạn thời gian giao Giấy chứng nhận kết hôn.

           - Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan không quy định về việc ghi quốc tịch Trung Quốc (Hồng Công) nhưng có 01 hồ sơ trích lục Ghi chú kết hôn ghi Quốc tịch của người vợ là Trung Quốc (Hồng Công).

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu UBND thành phố Thủ Dầu Một: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về hộ tịch nói chung và hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Đối với trích lục Ghi chú kết hôn số 07/2021 ghi Quốc tịch của người vợ là Trung Quốc (Hồng Công), không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Hộ tịch; do đó, đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một trong thời gian tới, khi cấp các giấy tờ hộ tịch ghi nội dung về quốc tịch phù hợp theo quy định pháp luật.

           Đối với Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một cần lưu ý về việc ghi thông tin Quốc tịch của người chồng hoặc người vợ trên Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục ghi chú kết hôn theo đúng quy định pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; Việc ghi nhận ngày trả kết quả phải phù hợp với thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật (đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con). Trường hợp, có khó khăn cần kịp thời báo cáo để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

                                                                                                                                                                                                         Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   626
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio