Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 12/04/2021, 15:00
Một số điểm mới của Nghị định 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2021 | Thanh Tra Sở

       ​Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Sau đây là một số điểm mới của Nghị định 148/2020/NĐ-CP như sau:

      Thứ nhất, bổ sung các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

      Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP thì các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

      - Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

      - Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

      - Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

      - Tư vấn xác định giá đất;

      - Đấu giá quyền sử dụng đất;

      - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

      - Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;

      - Tiếp cận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ;

      - Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

      Thứ hai, hướng dẫn giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý.

      Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất theo quy định phải đáp ứng các tiêu chí sau:

     - Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định tại điểm d khoản q và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai;

     - Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thức tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

     - Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

    - Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai;

    - Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Việc giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất; giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 148/2020.

    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021. Nghị định này bãi bỏ khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Bỏ cụm từ "dồn điền đổi thửa" tại khoản 4 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   195
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio