Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 03/06/2021, 14:00
Quy định chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/06/2021 | Thanh Tra Sở

        Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Nghị định này quy định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt nam. Đối tượng áp dụng của Nghị định là Ngân hàng Phát triển, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Ngân hàng Phát triển và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

       Theo đó, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, gồm:

     1. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định tại Nghị định số 46/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

       2. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

       3. Hoạch toán vào chi phí hoạt động các khoản trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Nghị định số 46/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

       4. Mua lại, hoán đổi các giấy tờ có giá do Ngân hàng Phát triển phát hành theo quy định của pháp luật.

       5. Xử lý tổn thất về tài sản theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

       6. Thực hiện các biện pháp khác về bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật.

       Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 và áp dụng từ năm tài chính 2021.

                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   172
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio