Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 31/05/2021, 11:00
Quy định bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/05/2021 | Thanh tra Sở

        Ngày 30/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2020/NĐ-CP bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

     Theo đó, Nghị định quy định bổ sung khoản 2 vào mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề lưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, cụ thể: Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; gồm:

       - Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

       - Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;

       - Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

       - Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo."

       Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

 

                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   170
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio