Công tác thanh tra
Thứ 4, Ngày 20/01/2021, 10:00
Những điểm mới đáng chú ý của Luật Xây dựng (sửa đổi năm 2020)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/01/2021 | Thanh tra Sở

       ​Ngày 17/6/2020, Quốc hội khó XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Luật số 62/2020/QH14, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Luật Xây dựng sửa đổi gồm có 3 Điều và có những điểm mới nổi bật, như sau:

      1. Bổ sung về công trình được miễn giấy phép.

      Tại khoản 30, Điều Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số công trình được miến giấy phép xây dựng so với trước đây như: Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

      2. Quy định về thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày.

      Theo Điểm b, Khoản 36, Điều 1 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng năm 2014).

     3. Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng.

     Tại khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

     Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 cũng quy định việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng; Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép; Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt; Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật; Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng; Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

     4. Quy định về một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

    Tại khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

     5. Quy định việc UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép cho công trình cấp đặc biệt.

     Căn cứ điểm c khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt thay vì Bộ Xây dựng như quy định trước đây, cụ thể: UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ; UBND cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   46
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio