Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 07/06/2021, 15:00
Kết Luận Thanh tra Phòng công chứng số 2
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/06/2021
Kết quả Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn Phòng công chứng số 2

​          Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-STP ngày 26/2/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Công chứng số 2, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Phòng Công chứng số 2 các nội dung: Việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng và việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 19/5/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 715/KL-STP.

        Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Phòng Công chứng số 2 đạt được, cụ thể: Phòng Công chứng số 2 cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Công chứng năm 2014, các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Qua thanh tra chưa phát hiện sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Phòng Công chứng số 2.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng Công chứng số 2 còn một số sai sót trong việc thu phí công chứng, thù lao công chứng, một số trường hợp công chứng viên, nhân viên chưa áp dụng, thực hiện đúng theo quy định về thu phí, thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch, như sau:

      - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 719 ngày 27/4/2020 thu phí công chứng chưa đúng theo quy định tại điểm a1 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

      - Hợp đồng đặt cọc số công chứng 2963 ngày 17/12/2019 thu phí công chứng chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 719 ngày 27/4/2020).

     - Một số hợp đồng, giao dịch, bản dịch Phòng Công chứng số 2 thu thù lao công chứng, thù lao dịch thuật cao hơn mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 và mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở.

    - Một số trường hợp ghi gộp thu phí công chứng của nhiều hợp đồng vào một Biên lai, thu thù lao công chứng của nhiều hợp đồng vào một hóa đơn là chưa đảm bảo theo Điều 8 Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

     Qua đó Giám đốc Sở Tư pháp cũng đã có yêu cầu đối với Phòng công chứng số 2: Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp. Thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch; thu thù lao công chứng hợp đồng, giao dịch, thù lao dịch thuật theo đúng quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương và mức thù lao đã niêm yết tại trụ sở. Ghi biên lai, hóa đơn rõ ràng, cụ thể từng nội dung thu.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   843
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio