Công tác thanh tra
Thứ 5, Ngày 23/07/2020, 16:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2020 | Phan Thị Phượng

​         Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-STP ngày 23/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư tại Chi nhánh Văn phòng, Chi nhánh Công ty luật; Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm. Ngày 23/7/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 1244/KL-STP.

         Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm đạt được, cụ thể: Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm cơ bản chấp hành tốt quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư và các văn bản pháp luật liên quan trong quá trình thành lập và hoạt động.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm vẫn còn một số sai sót như sau:

       - Chưa thực hiện việc công bố nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh theo quy định tại Điều 38 Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Sau khi thanh tra, đã thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm trên Báo Bình Dương.

       - Chi nhánh thuê trụ sở hoạt động. Tuy nhiên, hợp đồng thuê hết thời hạn từ ngày 05/12/2016 nhưng Chi nhánh chưa ký hợp đồng thuê mới hay gia hạn thời gian thuê. Sau khi được thanh tra, Chi nhánh đã ký lại hợp đồng thuê trụ sở.

        Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu:

       - Đối với Chi nhánh 2 Văn phòng luật sư Quang Tâm: Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm các sai sót, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra, đảm bảo chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để hoạt động luật sư ngày càng tốt hơn. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

       - Đối với Phòng Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp: Thường xuyên rà soát điều kiện hoạt động (trụ sở) của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, trường hợp không còn đủ điều kiện hoạt động thì tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp tục tăng cường theo dõi sát tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tham mưu văn bản nhắc nhở các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư thực hiện công bố nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư.

       - Đối với Thanh tra Sở Tư pháp: Tiếp tục tăng cường thanh tra đối với các tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có các đơn vị chưa được thanh tra trong kỳ này. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra của các đơn vị được thanh tra theo quy định.

                                                                                                                                                                       Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio