Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 13/03/2020, 15:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/03/2020 | Phan Thị Phượng

​            Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-STP ngày 25/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân, Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân. Ngày 20/01/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra.

            Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân đạt được, cụ thể: Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân chấp hành tốt các quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan. Công ty Quốc Dân đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của Công ty.

             Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân còn một số sai sót, hạn chế như:

          - Một số trường hợp, việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản chưa phù hợp theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Luật Đấu giá tài sản, như:

           + Quy chế cuộc đấu giá không có nội dung về chất lượng của tài sản đấu giá.

           + Thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản thực hiện cùng ngày với ngày ban hành quy chế cuộc đấu giá; niêm yết việc đấu giá tài sản là động sản không có nội dung về chất lượng của tài sản đấu giá.

         - Thực thông báo niêm yết danh sách tham gia đấu giá tài sản trước khi cuộc đấu giá diễn ra là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 41, Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

           - Có trường hợp, diễn biến việc trả giá và diễn biến việc người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu và kết quả giám sát chưa được ghi đầy đủ vào Biên bản đấu giá là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp. Công ty Quốc Dân, Đấu giá viên thực hiện việc đấu giá tài sản phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi nhận đầy đủ. Đấu giá viên cần phải tích cực nghiên cứu quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không lập lại các sai sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, tháo gỡ, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

                                                                                                                                                                            Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   238
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio