Công tác thanh tra
Thứ 2, Ngày 13/04/2020, 15:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2020 | Phan Thị Phượng

               Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-STP ngày 29/11/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể. Ngày 22/01/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 106/KL-STP.

             Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể đạt được, cụ thể: Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể cơ bản chấp hành tốt các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

               Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể còn một số sai sót trong hoạt động công chứng như:

              - Nội dung đăng báo chưa đảm bảo theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Luật Công chứng năm 2014.

            - Một số trường hợp thu thù lao công chứng cao hơn so với quy định của Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

           - Một số hợp đồng công chứng viên xác định tài sản giao dịch là tài sản riêng của vợ, chồng nhưng công chứng viên chưa làm rõ hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng có phải là nguồn sống duy nhất của gia đình theo quy định tại Khoản 4, Điều 44 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Có trường hợp Công chứng viên chưa làm rõ thời điểm phát sinh tài sản riêng hoặc nội dung mà bên chuyển nhượng ủy quyền cho người khác đại điện.

           - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không ghi nhận cha, mẹ của người để lại di sản là chưa phù hợp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015; Xác định di sản thừa kế đối với tài sản thuộc sở hữu chung của vợ, chồng chưa phù hợp theo quy định tại Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Ngoài ra, văn bản không xác định di sản thừa kế được phân chia bao gồm những loại tài sản nào theo quy định tại Điều 612 Bộ luật dân sự năm 2015 mà chỉ ghi nội dung "tài sản phân chia".

           - Có trường hợp, Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ghi nhận người tham gia vào việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế không thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Khoản 1, Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015. Ngoài ra, trong nội dung văn bản thỏa thuận phân chia di sản còn thể hiện những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất tặng cho phần di sản mà mình được hưởng cho người khác không phải là người thừa kế là chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 Luật Công chứng 2014 và Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013

           - Một số trường hợp, lời chứng của Công chứng viên chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 46 Luật Công chứng.

           Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Đặc biệt, đối với các hợp đồng giao dịch có nội dung vi phạm pháp luật phải thực hiện ngay việc khắc phục theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp. Cần tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của thành phần hồ sơ nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh. Thu thù lao công chứng theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan. Xác định nội dung hợp đồng, giao dịch phải đảm bảo quy định của pháp luật. Về phía Hội Công chứng viên tỉnh, đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh thường xuyên giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên, đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, lưu ý các công chứng viên không để xảy ra những sai sót tương tự đã được chỉ ra.

                                                                                                                                                                                                 Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   301
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio