Công tác thanh tra
Thứ 7, Ngày 13/06/2020, 14:00
Kết quả thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/06/2020 | Phan Thị Phượng

​              Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-STP ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương, Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương. Ngày 22/01/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận thanh tra số 107/KL-STP.

              Tại Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những ưu điểm, kết quả Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương đạt được, cụ thể: Văn phòng cơ bản chấp hành các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

             Bên cạnh những kết quả đạt được Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương còn một số sai sót trong hoạt động công chứng như:

           -  Việc đăng báo nội dung đăng ký hoạt động chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều 26 Luật Công chứng năm 2014.

          - Văn phòng chưa thực hiện niêm yết lịch làm việc, nguyên tắc tính chi phí khác theo quy định tại khoản 4 Điều 33 và khoản 2 Điều 68 Luật Công chứng năm 2014.

         - Một số trường hợp Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương thu thù lao công chứng cao hơn mức trần thù lao công chứng quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương; Hóa đơn ghi gộp nhiều khoản thu (thu hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký, sao y); không ghi rõ số tiền của từng hợp đồng, không ghi rõ thu đối với phí công chứng, thù lao công chứng hay chi phí khác là chưa đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012.

          - Một số hồ sơ công chứng, trình tự, thủ tục công chứng chưa đảm bảo theo quy định của Luật Công chứng và quy định pháp luật khác có liên quan, như:

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 4031 ngày 28/05/2019 giấy tờ chứng minh tài sản riêng (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) chưa rõ về tình trạng hôn nhân tại thời điểm phát sinh quyền sử dụng đất.

+ Văn bản từ chối nhận di sản số 4840 ngày 24/06/2019, hồ sơ không có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo quy định tại Điều 59 Luật Công chứng năm 2014.

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 5214 ngày 01/7/2019  không có giấy tờ chứng minh bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 193 Luật Đất đai năm 2013. Tương tự: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 7861 ngày 07/10/2019.

             - Lời chứng của công chứng viên chưa phù hợp theo mẫu lời chứng kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/215 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Có trường hợp người yêu cầu công chứng không thông thạo tiếng Việt phải có người phiên dịch nhưng lời chứng công chứng viên chứng nhận "Bên thế chấp do không đọc được, không viết được nên đã nghe người phiên dịch đọc, giải thích lại toàn bộ dự thảo hợp đồng này…" mà không thể hiện các nội dung khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 47 Luật Công chứng.

                - Có trường hợp hồ sơ công chứng không lưu đủ văn bản công chứng theo quy định tại Điều 64 Luật Công chứng năm 2014.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Văn phương nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, tiến hành các biện pháp cần thiết để khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Đặc biệt, đối với các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà hồ sơ công chứng không có giấy tờ chứng minh bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 193 Luật Đất đai năm 2013 phải thực hiện ngay việc khắc phục theo quy định pháp luật; việc đặt bảng tên Văn phòng công chứng theo đúng tên tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Giấy đăng ký hoạt động số 25/TP-ĐKHĐ của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; nội dung niêm yết tại trụ sở Văn phòng công chứng phải đảm bảo theo quy định pháp luật. Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Phương báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra bằng văn bản về Sở Tư pháp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra. Cần tăng cường kiểm tra kỹ hồ sơ công chứng trước khi thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, chính xác của thành phần hồ sơ nhằm hạn chế tranh chấp có thể phát sinh.  Thu thù lao công chứng theo đúng Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  Hồ sơ công chứng phải lưu đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan và bản chính văn bản công chứng.

Đối với Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương: Đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh thường xuyên giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho hội viên, đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, lưu ý các công chứng viên để không lặp lại những sai sót đã được chỉ ra.

                                                                                                                                                                                       Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   352
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio