Công tác thanh tra
Thứ 6, Ngày 11/01/2019, 11:00
CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2019 | Thanh Tra Sở

        Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Nghị định này quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

      Theo đó, lao động nữ tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời gian bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 hoặc Khoản 2, Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

       Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 hoặc Khoản 2, Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hộiTỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:
Năm 2018Năm 2019Năm 2020Năm 2021
20 năm7,27%5,45%3,64%1,82%
20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng7,86%5,89%3,93%1,96%
20 năm 07 tháng - 21 năm8,42%6,32%4,21%2,11%
21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng8,97%6,72%4,48%2,24%
21 năm 07 tháng - 22 năm9,49%7,12%4,75%2,37%
22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng10,00%7,50%5,00%2,50%
22 năm 7 tháng - 23 năm10,49%7,87%5,25%2,62%
23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng10,97%8,23%5,48%2,74%
23 năm 07 tháng - 24 năm11,43%8,57%5,71%2,86%
24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng11,88%8,91%5,94%2,97%
24 năm 07 tháng - 25 năm12,31%9,23%6,15%3,08%
25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng10,91%8,18%5,45%2,73%
25 năm 07 tháng - 26 năm9,55%7,16%4,78%2,39%
26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng8,24%6,18%4,12%2,06%
26 năm 07 tháng - 27 năm6,96%5,22%3,48%1,74%
27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng5,71%4,29%2,86%1,43%
27 năm 07 tháng - 28 năm4,51%3,38%2,25%1,13%
28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng3,33%2,50%1,67%0,83%
28 năm 07 tháng - 29 năm2,19%1,64%1,10%0,55%
29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng1,08%0,81%0,54%0,27%

             Trường hợp lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định này, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này.

               Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2018./.     

 ​Thanh tra Sở


Lượt người xem:  Views:   431
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio