Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 02/01/2020, 23:00
Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2020 | Nguyễn Đức Chính

Ngày 25/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, theo đó, mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận. Điều kiện đối với thành viên sáng lập quỹ từ thiện phải là công dân, tổ chức Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với cá nhân thành lập quỹ từ thiện có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích.

- Đối với tổ chức:

+ Phải thành lập hợp pháp

+ Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;

+ Có nghị quyết của tập thể lãnh đạo hoặc người đứng đầu có thẩm quyền về việc thành lập quỹ;

+ Quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia với tư cách sáng lập viên quỹ từ thiện.

Nếu là tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện làm sáng lập viên phải là công dân Việt Nam

- Thành viên sáng lập có tài sản hợp pháp đóng góp vào quỹ từ thiện, theo quy định của pháp luật.

- Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định cụ thể về Hội đồng quản lý quỹ, về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; Giám đốc, Phụ trách kế toán, Ban Kiểm soát Quỹ trong quá trình hoạt động của Quỹ

Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/01/2020 và thay thế Nghị định 30/2012/NĐ-CP

Lượt người xem:  Views:   118
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio