Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 21/10/2019, 14:00
TX. Tân Uyên: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cung cấp thông tin, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và hiệu quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/10/2019 | Phòng PBGDPL

Sáng ngày 18/10, Hội đồng phối hợp Phổ biến, Giáo dục pháp luật (PB,GDPL) thị xã Tân Uyên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá Chuẩn tiếp cận pháp luật; cung cấp thông tin theo Luật tiếp cận thông tin; đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 trên địa bàn cho các đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PB,GDPL thị xã ; Báo cáo viên pháp luật thị xã; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách nhiệm vụ cung cấp thông tin tại các cơ quan, đơn vị thị xã; Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã và Đại diện lãnh đạo UBND; Công chức Văn phòng-Thống kê; Công chức Tư pháp- Hộ tịch; Công chức VH-TT; Địa chính – Xây dựng; Cán bộ VT-LT; Cán bộ đầu mối thực hiện công tác cung cấp thông tin các xã – phường; Cán bộ đầu mối thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; Trưởng hoặc phó và cán bộ thực hiện công tác cung cấp thông tin trực thuộc Công an các xã-phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến nghiệp vụ thực hiện Chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã-phường về cách tính điểm, ghi chép các biễu mẫu, thành phần hồ sơ đề nghị công nhận xã-phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; kỹ năng xây dựng quy chế cung cấp thông tin của các cơ quan đơn vị thị xã, UBND các xã-phường; xác định nội dung các thông tin được cung cấp, không được cung cấp và các thông tin cung cấp có điều kiện; trình tự thủ tục cung cấp thông tin tại các cơ quan đơn vị thị xã và UBND các xã-phường; các nội dung cơ bản của Thông tư 03/2018/TT-BTP  ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PB,GDPL.

Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ trong các hoạt động đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá hiệu quả công tác PB,GDPL và cung cấp thông tin cho cán bộ công chức các cơ quan đơn vị thị xã, UBND các xã-phường trên địa bàn.

TH0.jpg

TH1.jpg

TH2.jpg

TH3.jpg

TH4.jpg

Lượt người xem:  Views:   372
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio