Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 16/09/2019, 11:00
Hỏi đáp về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2019 | Phòng PBGDPL

​Câu 1: Tỉnh Bình Dương đang áp dụng chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai tại quy định nào? Trong thời gian tới,  có còn áp dụng quy định đó nữa hay không?

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang áp dụng Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7 ngày 07/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian tới Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7 sẽ hết hiệu lực và được được thay thế kể từ ngày 01/9/2019 bằng Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Câu 2: Hãy cho biết những điểm mới trong Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương? 

So với Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7 thì Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương có một số điểm mới nổi bật, cụ thể:

- Quy định thêm về phạm vi điều chỉnh: Áp dụng đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

- Phân chia đối tượng áp dụng thành từng cấp: Công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai thuộc: thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở (cấp tỉnh); thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (cấp huyện); thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (cấp xã).

- Tăng mức chi hỗ trợ: Tăng từ 300.000 đồng lên 800.000 đồng/vụ việc (đối với cấp tỉnh); tăng từ 200.000 đồng lên 500.000 đồng/vụ việc; (đối với cấp huyện); tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/vụ việc (đối với cấp xã);

- Quy định thêm về điều kiện hỗ trợ:: phải có Quyết định thành lập Đoàn hoặc Tổ xác minh nội dung khiếu nại và có ban hành văn bản giải quyết khiếu nại (đối với đơn khiếu nại); phải có Quyết định thành lập Đoàn hoặc Tổ xác minh nội dung tố cáo và có ban hành kết luận hoặc thông báo về việc giải quyết tố cáo (đối với đơn tố cáo); phải có Quyết định thành lập Đoàn hoặc Tổ xác minh nội dung tranh chấp đất đai và có ban hành văn bản giải quyết tranh chấp đất đai (đối với đơn tranh chấp đất đai)./.

​ 

Lượt người xem:  Views:   344
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio