Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 01/10/2019, 17:00
Từ năm 2021, ngân sách nhà nước không cấp kinh phí cho hoạt động của Tủ sách pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/10/2019 | Nguyễn Thu Trang

Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 4837/UBND – NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Theo đó, tỉnh chỉ đạo và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phổ biến, quán triệt, truyền thông rộng rãi nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và phổ biến trong các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp; Lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị đảm bảo thiết thực, đảm bảo chất lượng, không có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ để cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia như: Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh; sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật; sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; các sách, tài liệu pháp luật cần thiết khác phù hợp với nhu cầu khai thác của người sử dụng và báo dự kiến số lượng sách, tài liệu sẽ cập nhập trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia,…

Một trong những nội dung quan trọng đó là tỉnh sẽ bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương đến hết năm 2020 (trừ Tủ sách pháp luật của lực lượng vũ trang nhân dân). Định hướng xử lý Tủ sách pháp luật trong thời gian tới đó là:

- Đối với tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị: lưu giữ, quản lý các sách, tài liệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Đối với Tủ sách pháp luật của lực lượng vũ trang nhân dân: thực hiện theo chỉ đạo của ngành cấp trên; tiếp tục duy trì, sắp xếp, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng thu hẹp phạm vi để nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

- Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ công văn này và thực tiễn địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát nhập Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn cho phù hợp, hiệu quả: Sát nhập tủ sách pháp luật thành một bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc của điểm Bưu điện – văn hóa hoặc của Trung tâm hoạt động cộng đồng hiện có trên địa bàn địa phương mình. Việc sáp nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020./.

Tải về CV_4837_UBND_TINH_BD.pdf
Lượt người xem:  Views:   406
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio