Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 02/03/2022, 17:00
Tăng mức phạt đối với một số vi phạm quy định về sử dụng điện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/03/2022

​​

Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2022/NĐ-CP
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công
nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh
xăng dầu và khí.

Trong đó Nghị định 17/2022/NĐ-CP đã tăng mức phạt đăng mức
phạt với các hành vi vi phạm về điện như sau:
Tăng mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng lên đến
2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cản trở người có
thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện.
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm sau đây:
- Vô ý gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện;
- Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân khác. (Trước đây, tại Nghị
định 134/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến
2.000.000 đồng)
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tự
ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và
công trình điện của bên bán điện (Trước đây, tại Nghị định
134/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000
đồng)
tho điện.jpg
Ngoài ra, phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với
hành vi tự ý đóng điện dùng khi công trình sử dụng điện của bên mua
điện chưa nghiệm thu; khi đang trong thời gian bị ngừng cấp điện do vi
phạm quy định của pháp luật.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người
cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định
trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích
sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Phạt tiền với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức như sau:
- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi
trộm cắp điện với gái trị sản lượng điện trộm cắp dưới 1.000.000 đồng.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành
vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 1.000.000 đồng
đến 2.000.000 đồng.
Nghị định 17/2022/NĐ-CP có hiêu lực kể từ ngày 31/01/2022./.
Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio