Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 30/08/2021, 22:00
HỎI –ĐÁP VỀ HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2021 | Nguyễn Đức Chính


Hỏi: Việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 bao gồm những địa phương nào? Mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid -19, tỉnh thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid - 19, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: hỗ trợ người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và Thị xã Tân Uyên (thành phố Thuận An gồm 04 phường: Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa; thị xã Tân Uyên gồm 07 phường: Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp).

2. Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.

3. Hình thức hỗ trợ: Bằng lương thực, thực phẩm.

Hỏi: Theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid -19 thì thời gian thực hiện hỗ trợ và nguồn kinh phí được quy định như thế nào?

Theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên để thực hiện phòng chống dịch Covid -19 thì:

Thời gian áp dụng: 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22/8/2021.

Kinh phí thực hiện: do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành./.​

Lượt người xem:  Views:   141
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio