Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 23/08/2021, 22:00
HỎI –ĐÁP VỀ HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/08/2021 | Nguyễn Đức Chính

Hỏi: Người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương được hỗ trợ lương thực, thực phẩm như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tỉnh thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trừ công nhân lao động đang thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến"). Việc xác định đối tượng do Ban điều hành khu, ấp xét và UBND cấp xã xác nhận.

2. Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần, trị giá 500.000 đồng/người.

3. Hình thức hỗ trợ: Lương thực, thực phẩm hoặc bằng tiền.

4. Thời gian áp dụng: Trong tháng 8/2021.

Kinh phí thực hiện: do Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác.

Hỏi: Tỉnh Bình Dương hỗ trợ người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: người lao động đang ở trọ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ cho người lao động là 300.000 đồng/người.

3. Thời gian áp dụng: trong tháng 8 năm 2021.

Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác.​

Lượt người xem:  Views:   133
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio