Đang cập nhật dữ liệu ...
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021Đề cương tuyên truyềnMỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CƯ TRÚ CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/16/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Luật Cư trú gồm 7 chương với 38 điều với một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 1. Thay thế phương thức quản lý cư trú

  Điều 30 Luật cư trú quy định thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và không quá một nơi tạm trú. Bên cạnh đó, theo Khoản 3 Điều 38 quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. Như vậy, Từ ngày 01/7/2021, việc quản lý cư trú của công dân sẽ được chuyển từ thủ công, truyền thống thông qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sang quản lý bằng số hóa, cụ thể là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chạy trên mạng internet. Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

  Do sử dụng phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin nên thời gian giải quyết đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho công dân cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và thời gian. Theo quy định hiện hành, thời gian giải quyết đăng ký thường trú là 15 ngày còn theo Luật Cư trú tối đa là 7 ngày (Khoản 3 Điều 22).

  2. Sửa đổi, bổ sung và loại bỏ nhiều quy định về thường trú, tạm trú.

  Thứ nhất, Luật cư trú đã bỏ toàn bộ các thủ tục về cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, cấp lại sổ tạm trú, điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú, gia hạn tạm trú (Khoản 3 Điều 38). Quy định như vậy nhằm hướng tới mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính, đồng thời việc quản lý dân cư bằng mã số định danh trên cơ sở dữ liệu Quốc gia cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ các nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân.

  Thứ hai, Luật bổ sung trường hợp bị xoá đăng ký thường trú. Ngoài các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú như hiện nay, xuất phát từ thực tiễn và để nâng cao hiệu quả quản lý về cư trú, nắm đúng thực tế số hộ, số người thường trú trên địa bàn, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạch định, thực hiện chính sách an ninh xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người có liên quan, Luật Cư trú đã bổ sung một số trường hợp xóa đăng ký thường trú tại Điều 24: Người vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng liên tục trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác, đã khai báo tạm vắng hoặc xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư; Người đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa; Người đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, kê biên, tịch thu và người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó trừ trường hợp được chủ sở hữu tài sản mới đồng ý cho tiếp tục đăng ký thường trú.

  Đồng thời, Luật bổ sung thêm trường hợp loại trừ không cần xóa đăng ký thường trú đối với người đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc tái hòa nhập và công tác quản lý của Nhà nước đối với người đã chấp hành xong bản án, quyết định xử lý hành chính. Trường hợp công dân đi lao động, học tập ở nước ngoài không phải để định cư cũng không bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại điểm này.

  Thứ ba, Luật bổ sung quy định để quản lý đối với trường hợp công dân không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú để bảo đảm quản lý tốt hơn đối với nhóm người này (đây là những người chưa đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu như người di cư, sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân, không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng không được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú, tạm trú…). Việc bổ sung quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình của những người này và hỗ trợ họ.

  Thứ tư, Luật bổ sung quy định điều kiện đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ. Cụ thể, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08m2 sàn/người (Điểm b Khoản 3 Điều 20). Đồng thời, người này còn phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ. Kéo theo đó, trong hồ sơ đăng ký thường trú, phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú.

  3. Không còn điều kiện riêng khi nhập khẩu TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

  Một trong những quy định đáng chú ý của Luật Cư trú là xóa điều kiện riêng khi muốn nhập khẩu các thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng nghĩa, công dân khi muốn đăng ký thường trú vào TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không bị phân biệt về điều kiện. Quy định này nhằm tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân; bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp 2013 và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chưa được đăng ký thường trú mặc dù có chỗ ở hợp pháp. Cụ thể, Điều 20 Luật cư trú quy định: Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó; Khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý trong các trường hợp vợ/chồng về ở với chồng/vợ; con đẻ, con nuôi về ở với cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi và ngược lại… thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình…

  4. Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú

  Luật cấm cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú; Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật; Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật; Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú; Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật.

  Luật cũng quy định cấm lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư trú; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú; Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú; Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó; Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó; Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú./.​
FalseNguyễn Thu Trang
Một số điểm mới cơ bản của 04 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021Đề cương tuyên truyềnMột số điểm mới cơ bản của 04 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/16/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Từ ngày 01/7/2021, 04 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành, một số điểm mới quan trọng như sau:


1. Luật Cư trú 2020 thay thế Luật Cư trú 2006 và Luật Cư trú sửa đổi 2013, với một số điểm mới như:

- Từ ngày 01/7/2021, không cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi công dân thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cập nhật thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú.

- Thêm các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú mà hiện hành chưa quy định:

+ Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong CSDL về cư trú;

+ Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác;

+ Không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định pháp luật.

- Việc tách hộ sau khi ly hôn sẽ không cần sự đồng ý bằng văn bản của vợ/chồng.

2Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020

- Người nhiễm HIV có nghĩa vụ thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho:

+ Vợ, chồng, người dự định kết hôn;

+ Người chung sống như vợ chồng với mình (đối tượng được bổ sung thêm).

- Thêm đối tượng được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, đơn cử như:

+ Người chuyển đổi giới tính;

+ Phạm nhân, người bị tạm giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng, học viên cơ sở cai nghiện ma túy;

+ Người dân tộc thiểu số; người sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 30 tuổi.

3. Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

- Bên ký kết nước ngoài trong thỏa thuận quốc tế (TTQT) theo quy định của Luật này bao gồm cả đối tượng là cá nhân nước ngoài
- TTQT được ký kết với tên gọi là:

+ Thỏa thuận;

+ Thông cáo, tuyên bố, ý định thư; (là các tên gọi mới)

+ Bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tác, kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác, trừ tên gọi đặc thù của điều ước quốc tế bao gồm công ước, hiệp ước, định ước, hiệp định.

- UBND cấp xã ở khu vực biên giới chỉ ký kết TTQT với bên ký kết nước ngoài là chính quyền địa phương cấp tương đương về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác thực hiện quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

4. Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, đơn cử như:

+ Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách gồm: Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý (quy định mới) và Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quản lý.

+ Nguồn nhân lực cho hoạt động phòng, chống thiên tai:
Bổ sung thêm đối tượng là người làm công tác phòng, chống thiên tai tại cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều, đơn cử:

+ Bổ sung thêm khái niệm: Bờ sông là ranh giới giữa mái dốc của lòng sông với mặt đất tự nhiên của bãi sông.

+ Thay thế cụm từ "Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão" bằng cụm từ "Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn" tại một số điều, khoản./.

​ 

FalseNguyễn Thu Trang
Bình Dương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên InternetTin ngành tư pháp; Đề cương tuyên truyềnBình Dương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên Internet/PhoBietGDPL/PublishingImages/2021-04/nhan nut phat dong_Key_02042021101455.jpg
4/2/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

 Chiều 01-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức trực tuyến Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên Internet. Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động bầu cử tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn và đoàn viên thanh niên. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến ở 03 cấp: tỉnh, cấp huyện và cấp xã với hơn 2.100 người tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các ngành, các cấp tích cực vận động mọi người tham gia Cuộc thi, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử, nhất là trong đợt cao điểm từ ngày 01/4/2021 đến sau khi kết thúc bầu cử, tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

nhan nut phat dong.jpg

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhấn nút phát động Cuộc thi

 

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet thông qua địa chỉ: thitructuyen.binhduong.gov.vn từ ngày 01/04 đến hết ngày 23/5/2021. Cuộc thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật nhằm tạo nhiều kênh thông tin tìm hiểu và nâng cao kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tạo thêm kênh thông tin để các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền pháp luật về bầu cử. 

Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đủ 18 trở lên (có ngày sinh trước ngày 23/5/2003) ở trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Nội dung thi về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các quy định pháp luật có liên quan về bầu cử. Cuộc thi có 3 vòng: vòng 01, vòng 02 diễn ra từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 20/5/2021; vòng 3 (vòng chung kết) diễn ra trong 03 ngày 21, 22, 23/5/2021. Về cơ cấu giải thưởng, vòng 01, vòng 02 mỗi vòng có 34 giải cá nhân (giải nhất 1 triệu đồng); vòng chung kết có 09 giải tập thể (giải nhất 8 triệu đồng) cùng hàng trăm giải cá nhân (giải nhất 4 triệu đồng).

 

 

CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI

Cách 1: Vào địa chỉ Website: http://thitructuyen.binhduong.gov.vn vào mục "Đăng nhập tài khoản". Tiếp theo người dự thi vào mục "Đăng ký" và đăng ký các thông tin chính xác của mình, sau khi điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu người dự thi và bấm vào mục "Hoàn thành". Sau khi ấn vào nút "Hoàn thành" màn hình sẽ hiển thị lại tất cả các thông tin đã đăng ký để người dự thi đọc và kiểm tra lại, sau khi kiểm tra lại thông tin nếu phát hiện có sai sót thì nhấp vào nút "Chỉnh sửa", trường hợp các thông tin chính xác thì bấm vào ô "Tôi đã kiểm tra các thông tin và đồng ý với thể lệ cuộc thi" sau đó nhấn vào nút "Đồng ý" để hoàn tất phần đăng ký thông tin (lưu ý sau khi nhấn nút "Đồng ý" các thông tin sẽ không được chỉnh sửa), sau khi hoàn tất việc đăng ký, người dự thi bấm vào nút "Bắt đầu" để tham gia dự thi.

Cách 2: Truy cập vào trang Facebook "Người dân với pháp luật" (https://www.facebook.com/nguoidanvoiphapluat) sau đó click vào link do ban tổ chức đã chia sẻ (Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử) để đăng ký và thi theo như hướng dẫn ở Cách 1. 

 

 doan thanh nien tham gia thi.jpg

 

​ 

Đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi

 

 

FalseNguyễn Thu Trang
Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19.Đề cương tuyên truyềnTinHội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 03/02/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 186/HĐ-PBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch Covid – 19; phổ biến các luật, nghị quyết mới, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021; theo đó yêu cầu thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Hội đồng cấp huyện tập trung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, kết hợp tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời diễn biến, tình hình, các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền pháp luật với biện pháp phòng chống dịch bệnh; chú trọng tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử phạt trong trường hợp đưa tin sai về tình hình dịch bệnh; không khai báo hoặc khai báo không trung thực, kịp thời, che giấu hiện trạng bệnh. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng; đảm bảo thực hiện tốt "thông điệp 5K" của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế),...Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch Covid -19.

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua; phổ biến pháp luật để phòng ngừa tội phạm giết người và đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021./.

Tải văn bản tại đây CV 186 của Hoi dong tỉnh.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Quy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngTin ngành tư pháp; Văn bản luậtQuy định mới về tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/PhoBietGDPL/PublishingImages/2020-09/tinh bd_Key_16092020092408.jpg
9/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo đó, có một số điểm sửa đổi như:

- Quy định số lượng Phó Giám đốc: Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc; căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

- Quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở như sau:

+ Trường hợp được bố trí 01 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức.

+ Trường hợp được bố trí không quá 02 Phó Trường phòng gồm: Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức; Phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức.

  + Trường hợp phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Nghị định 107/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.​

Tải Nghị định tại đây Nghi dinh 107.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Bộ Tư pháp ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viênĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tư pháp ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 01/9/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1852/QĐ-BTP về tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ Hòa giải viên. Đây là cẩm nang rất cần thiết và hữu ích cho các hòa giải viên ở cơ sở trong quá trình thực hiện công tác hòa giải theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

Quyết định 1852/QĐ-BTP kèm theo qd1852signed.pdf

Tài liệu kèm theo​ tai lieu boi duong hoa giai vien.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
[Infographics] Hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị phạt như thế nào từ 1/9?Tờ rơi, tờ gấpTin[Infographics] Hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng sẽ bị phạt như thế nào từ 1/9?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

hon-nhan-bia.jpg

hon-nhan.jpg

FalseVõ Thị Trâm Anh
Bộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấnĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/9/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Nhằm tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn", Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 

Các tài liệu tuyên truyền kèm theo

1. Bìa Tài liệu.doc

2. Bộ Tài liệu rút gọn.docx

3. Bộ Tài liệu tuyên truyền CAT.doc

4. Phụ lục 1 su tham gia cua cac QG - HĐ L2.docx

5. Phụ lục danh mục các QĐ lien quan CAT.docx

6.Bản dịch không chính thức Công ước CAT.doc

365.pdf

FalseNguyễn Thu Trang
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viênĐề cương tuyên truyềnTinBộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Bộ tài liệu gồm có:
Tài liệu 1. Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
Tài liệu 2. Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở
Tài liệu 3. Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở
Bộ tài liệu được biên soạn làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền sử dụng để bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ỏ cơ sở cho hòa giải viên; trang bị cho hòa giải viên những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

File đính kèm

FalseNguyễn Thu Trang
Tiểu phẩm "Vì đâu" - Huyện Phú GiáoVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Vì đâu" - Huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Món quà độc lạ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình DươngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Món quà độc lạ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

​​

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Kỳ nghỉ phép đáng nhớ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình DươngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Kỳ nghỉ phép đáng nhớ" - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Cây cầu" - Huyện Phú GiáoVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Cây cầu" - Huyện Phú Giáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm dự thi của trường THPT Phước VĩnhVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm dự thi của trường THPT Phước Vĩnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Xin lỗi mẹ" - Đơn vị: Huỳnh Văn NghệVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Xin lỗi mẹ" - Đơn vị: Huỳnh Văn Nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/14/2020 8:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Nói không với tín dụng đen" - Dĩ AnVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Nói không với tín dụng đen" - Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Thôi miên" - Thành phố Dĩ AnVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Thôi miên" - Thành phố Dĩ An/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 7:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Đăng tin sai sự thật là vi phạm pháp luật" - Huyện Bắc Tân UyênVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Đăng tin sai sự thật là vi phạm pháp luật" - Huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Ơn trời! Tôi được cứu rồi" - Dầu TiếngVideo tuyên truyềnTiểu phẩm "Ơn trời! Tôi được cứu rồi" - Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Ai bồi thường đây" - Huyện Dầu TiếngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Ai bồi thường đây" - Huyện Dầu Tiếng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

 
Tiểu phẩm "Lãi mẹ đẻ lãi con" - Huyện Bắc Tân UyênVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Lãi mẹ đẻ lãi con" - Huyện Bắc Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Tôi đã hiểu rồi" - Huyện Bàu BàngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Tôi đã hiểu rồi" - Huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Tiểu phẩm "Cũng bởi vì yêu" - Huyện Bàu BàngVideo tuyên truyềnTinTiểu phẩm "Cũng bởi vì yêu" - Huyện Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

 
FalseNgô Hoàng Nam
Infographic: Các trường hợp cấm kết hônTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Các trường hợp cấm kết hôn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

CamKetHon.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic:07 địa điểm không uống rượu, bia từ ngày 01/01/2020Tờ rơi, tờ gấpTinInfographic:07 địa điểm không uống rượu, bia từ ngày 01/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

07diadiemkhonguongruoubia.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic: Quyền của cá nhân đối với hình ảnhTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

quyencanhanvoihinhanh.png

FalseNguyễn Thu Trang
Infographic: Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kếTờ rơi, tờ gấpTinInfographic: Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

thu tu uu tien trong thuc ke.png

FalseNguyễn Thu Trang
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luậtTinTăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.
5/4/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021”.
0_ksdp.jpg
Cán bộ, chiến sỹ phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28 - thuộc Công an tỉnh Điện Biên) cập nhật thông tình hình an ninh xã hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN
Mục tiêu cụ thể của Đề án là năm 2019, xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL dùng chung toàn quốc trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trong cả nước. 
Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng, hoàn chỉnh Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp. 

Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu PBGDPL, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm PBGDPL; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử PBGDPL hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ chủ yếu khác của Đề án là đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

Cụ thể, triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác…; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng truyền thanh, truyền hình quốc gia và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng. 

Sản phẩm là các phần mềm ứng dụng, các kênh PBGDPL trên facebook, youtube, twitter... tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin PBGDPL cho nhân dân. 

Nguồn: T.Ký (http://baophapluat.vn)
Hỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực lý lịch tư phápVăn bản luật; Đề cương tuyên truyềnTinHỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực lý lịch tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

Câu hỏi: Tôi đang cư trú ở huyện X, tỉnh Bình Dương. Tôi có một thắc mắc muốn hỏi quý cơ quan như sau: Ngày 20/4/2011, tôi bị TAND huyện X xử 01 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 năm về tội Đánh bạc. Ngày 20/4/2013, tôi đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, án phí và tất cả các nghĩa vụ dân sự. Nay tôi có nhu cầu làm thủ tục xóa án tích và đã liên hệ đến TAND huyện X, nhưng TAND huyện X không thụ lý hồ sơ của tôi và hướng dẫn tôi liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục xóa án tích. Như vậy, TAND huyện X hướng dẫn tôi như vậy là đúng không? nếu đúng, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nộp đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương? Xin cảm ơn!

Trả lời:

1. TAND huyện X hướng dẫn ông (bà) liên hệ đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để thực hiện thủ tục xóa án tích khi đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích là đúng. Vì:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì "Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích...".

Như vậy, Tòa án không còn trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xóa án tích đối với những người được đương nhiên xóa án tích như trước đây mà thẩm quyền thuộc về Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Cụ thể với trường hợp của ông (bà), ông (bà) sẽ nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để được xác nhận không có án tích tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

          2. Khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, ông (bà) cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (theo mẫu 03/2013/TT-LLTP).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Sổ hộ khẩu./.

FalsePhòng PBGDPL
Hỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực Hộ tịchVăn bản luật; Đề cương tuyên truyềnTinHỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực Hộ tịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

      Câu 1: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến với quy trình như nào và thời điểm triển khai phương thức này?

Trả lời:

Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền và gửi trực tuyến hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch đến Sở Tư pháp. Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được xử lý trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí và nhận kết quả sẽ thực hiện trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã triển khai đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến từ thời điểm ngày 01/10/2017.

      Câu 2: Quy trình thực hiện theo phương thức đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Quy trình đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến được thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Vào trang stp.binhduong.gov.vn và click vào banner đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến hoặc vào trang hotichtructuyen.moj.gov.vn.

Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố tiếp nhận hồ sơ: tỉnh Bình Dương.

Bước 3: Chọn dịch vụ đăng ký: cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Bước 4: Chọn đơn vị tiếp nhận: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin vào tờ khai, nhập xong nhấn nút "Tiếp tục/next".

Bước 6: Xem lại thông tin vừa nhập. Nếu đúng, nhập mã xác nhận và nhấn nút "Tiếp tục/next".

Bước 7: Ghi lại mã số của công dân được cấp hiển thị trên màn hình, nhấn nút "Hoàn thành/Finish" để kết thúc. Người dân có thể in tờ khai ở bước này (nếu cần).

Bước 8: Mang hồ sơ trực tiếp (thành phần hồ sơ theo quy định) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, cung cấp mã đăng ký trực tuyến đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để nộp hồ sơ.

     Câu 3: Khi nhận kết quả, người dân cần mang theo giấy tờ gì?

Trả lời:

Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), người yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của Sở Tư pháp đóng phí 8000đ/bản sao trích lục và nhận kết quả. Khi đến Sở Tư  pháp cần mang các giấy tờ sau:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Giấy tờ ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền nhận bản sao trích lục hộ tịch): Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng,
chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

- Trường hợp yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người đã chết thì người yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh sự kiện chết, giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người có tên trong trích lục hộ tịch được yêu cầu cấp bản sao. Trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh sự kiện chết thì người yêu
cầu phải cam kết về việc người đó đã chết nhưng không có khai tử (cam kết không yêu cầu phải có công chứng, chứng thực)./.

      Câu 4: Khi thực hiện phương thức này, người dân sẽ được những lợi ích gì so với phương thức nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp?

Trả lời:

Khi triển khai phương thức đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến, người dân trên địa bàn tỉnh sẽ nhận được những lợi ích cũng như hiệu quả như sau:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể chủ động về mặt thời gian, có thêm lựa chọn khi có yêu cầu đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong thủ tục đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến.

- Tiết kiệm chi phí đi lại và giảm tải công việc cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp;

- Có thể chủ động theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ của mình trên trang đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tuyến./.

FalsePhòng PBGDPL
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio