Tài liệu tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 30/08/2018, 17:00
Hỏi đáp pháp luật: Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2018 | Lê Thị Phương

Hỏi: Hòa giải thương mại là gì? Ai là người có thẩm quyền hòa giải thương mại?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Hòa giải thương mại thì Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại.

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Hòa giải thương mại thì Hòa giải viên thương mại là người có thẩm quyền hòa giải thương mại, theo đó, Hòa giải viên thương mại bao gồm hòa giải viên thương mại vụ việc và hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại được các bên lựa chọn hoặc được tổ chức hòa giải thương mại chỉ định theo đề nghị của các bên để hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp theo quy định.

Ngoài ra, Hòa giải viên thương mại do các bên thỏa thuận lựa chọn từ danh sách hòa giải viên thương mại của tổ chức hòa giải thương mại hoặc từ danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố; Việc chỉ định hòa giải viên thương mại thông qua tổ chức hòa giải thương mại được thực hiện theo Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại.

Hỏi: Những tranh chấp nào được giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại? Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Hòa giải thương mại, những tranh chấp sau đây được giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại, bao gồm:

+ Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

+ Tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

+Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải thương mại.

Về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định tại Điều 6 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về Hòa giải thương mại: tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải thương mại nếu các bên có thoả thuận hòa giải. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp./.

Lượt người xem:  Views:   573
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio