Tài liệu tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 17/07/2018, 11:00
Đề cương tuyên truyền: Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2018 | Phòng PBGDPL

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định số 04

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định 32) là phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Bao gồm việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn tỉnh trong trường hợp nhà đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ một số trường hợp như: trúng đấu giá; trúng đấu thầu… theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 32.

b) Đối tượng áp dụng

- Cơ quan đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore; Ban quản lý các khu công nhiệp Bình Dương; Các cơ quan đơn vị khác được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp chủ trì tham mưu quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, lĩnh vực đầu tư.

- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc ký quỹ.

- Các ngân hàng mở tài khoản, tiếp nhận tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

- Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 32:

Quyết định số 32 gồm có 04 Chương và 11 Điều với một số nội dung chính như:

- Quy định về mức ký quỹ: Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như: Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng (mức ký quỹ là 3%); đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng (mức ký quỹ là 2%); đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng (mức kỹ quỹ là 1%).

- Nộp tiền ký quỹ: Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại tỉnh Bình Dương theo lựa chọn của nhà đầu tư trên cơ sở thỏa thuận giữa cơ quan đăng ký đầu tư với nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ.

- Việc giảm tiền ký quỹ: Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ từ 25% đến 50% đối với tùy dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa điểm đầu tư.

- Hoàn trả việc ký quỹ: Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định về trình tự thủ tục thực hiện việc ký quỹ, trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị thực hiện ký quỹ.

Quyết định này được có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018


Tải về QĐ 32.2017.pdf

Lượt người xem:  Views:   464
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio