Tài liệu tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 20/11/2018, 16:00
Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/11/2018 | Lê Thị Phương

​       Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 "Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương"; theo đó, Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá; đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất, theo đó, cần lưu ý một số nội dung:

      1. Về Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Là các cơ quan, tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc được cơ quan có thẩm quyền khác giao tổ chức, thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương; Các doanh nghiệp có chức năng đấu giá tài sản (theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016); Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

     2. Về Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất: Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo tính độc lập, trung thực công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên (theo quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản). Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

      3. Về Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất:  so với Quyết định 70/2015/QĐ-UBND ngày ngày 31 tháng 12 năm 2015 có bổ sung, sửa đổi một số nội dung, bao gồm:

- Đất Nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai (theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai năm 2013); thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất (theo quy định tại các điểm a, b, c và d, Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013).

- Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Đất do các tổ chức được giao để quản lý (theo quy định tại điểm b và điểm c, Khoản 1 Điều 8 của Luật đất đai năm 2013) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Các tài sản khác là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan quy định thực hiện giao đất, cho thuê đất phải thông qua hình thức đất giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định các vấn đề sau: Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất; Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá; Lập và phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất,…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015./.

Lượt người xem:  Views:   1347
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio