Ngày pháp luật
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 16:00
Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019 | Phòng PBGDPL

        Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bộ Tư pháp gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 để các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

       Ngoài những khẩu hiệu gợi ý dưới đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đồng thời bám sát nội dung hướng dẫn Ngày Pháp luật năm 2019.
       Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cụ thể như sau:
       1. “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
       2. “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
     3. “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;
       4. “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;
     5. “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;
      6. “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.​
     *Một số văn bản có liên quan đến ngày pháp luật:
Tải về Công văn 2213BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019.pdf

Tải về Quyết định 1373QĐ-BTP của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11-2019.pdf

Tải về Công văn 4314UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11.pdf


Lượt người xem:  Views:   2003
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio