Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 4, Ngày 27/01/2021, 15:00
Tỉnh Bình Dương tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/01/2021

Chiều ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị gồm có Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng phối hợp pháp luật tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã thành phố.
Sau khi thông qua báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 2021, ông Nguyễn Lộc Hà đã gợi ý nội dung để các sở, ngành, địa phương bám sát thảo luận.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác PBGDPL như: Mô hình, cách thức tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt là tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền cho người lao động; các khó khăn trong việc tuyên truyền cho người sử dụng lao động, người lao động trong doanh nghiệp, hoạt động hòa giải ở cơ sở,...

Đánh giá kết quả năm 2020, ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng, các ngành, các cấp đều tổng lực tuyên truyền về phòng chống dịch Covid 19 với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đặc biệt là Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc thi "Chung tay phòng chống dịch Covid 19" trên internet đúng thời điểm đợt dịch bùng phát đầu tiên (3/4 đến 30/4/2020) đã góp phần rất lớn trong việc phòng chống dịch bệnh tại Bình Dương.  Hầu như các ngành, các cấp đều áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật như tuyên truyền trên website, Đài, báo mạng, facebook, zalo...

Công tác hòa giải cơ sở đã vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm 1,8% (chỉ tiêu là 85 %). Đây là chỉ tiêu rất khó đạt được nhưng tỉnh đã đạt được trong nhiều năm liền. Đó là sự nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp; đặc biệt là các hòa giải viên cơ sở góp phần rất lớn trong việc giảm tải cho các cơ quan nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Để định hướng công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các ngành, các cấp tích cực, chủ động triển khai Kế hoạch năm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình và xác định công tác tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, triển khai có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giao Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên internet; các ngành, các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

3. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, pháp lệnh mới được thông qua, có hiệu lực thi hành trong năm 2021 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên, Bộ luật Lao động,  Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán... ; các văn bản quy phạm pháp luật mới của tỉnh.

4. Năm 2021 là năm tổng kết Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và 07 đề án về phổ biến giáo dục pháp luật. Đề nghị các ngành, địa phương chủ trì Đề án rà soát lại các nội dung đã làm được, chưa làm được để đề ra giải pháp thực hiện đúng tiến độ.

5. Về củng cố kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL: ở cấp tỉnh thì đã củng cố và kiện toàn rồi; đề nghị Hội đồng cấp huyện củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là vai trò của cơ quan thường trực (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) trong việc tham mưu, phối hợp nhằm nâng chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật. 

           Đề nghị các sở ngành, nhất là Hội đồng PH PBGDPL các cấp cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Xây dựng kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021./.​

Lượt người xem:  Views:   1904
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio