Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 5, Ngày 26/11/2020, 11:00
12 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/11/2020

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp: bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm. Trong đó, mở rộng phạm vi của giám định tư pháp; bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án gồm 4 chương, 42 điều quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại tòa án; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải, đối thoại; trách nhiệm của tòa án đối với hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục, công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

3. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật. Đáng chú ý, luật sửa đổi thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, xã; bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật mới...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều gồm 3 điều. Trong đó, sửa đổi bổ sung 24 khoản của Luật Phòng, chống thiên tai và 7 khoản của Luật Đê điều. Luật đã bổ sung quy định về 4 loại thiên tai, 5 loại công trình phòng, chống thiên tai; quy định về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cho phòng, chống thiên tai; cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

6. Luật Thanh niên có 7 chương, 41 điều, sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005. Luật quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, vai trò, quyền, nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của tổ chức thanh niên và các tổ chức khác...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung 20/102 điều của luật hiện hành. Trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như quy định về đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

8. Luật Đầu tưcó 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục, trong đó quy định về ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh, ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện dự án; quản lý Nhà nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là luật mới, trước đây, các quy định về hoạt động PPP chỉ dừng ở cấp nghị định. Luật quy định cụ thể về các lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP; quy mô đầu tư; phân loại các dự án PPP và thẩm quyền quyết định của trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu...Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

10. Luật Doanh nghiệp gồm 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng nhất của luật gồm: Cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường; nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực quản trị, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; thúc đẩy thị trường vốn; tạo thuận lợi cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp... Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

11. Bộ luật Lao động gồm 17 chương, 220 điều. Bộ luật Lao động 2019 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động, cụ thể như: tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế; chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu; không còn loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định; không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng; thêm 02 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do,…. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

12. Luật chứng khoán gồm 10 chương, 135 điều. Những điểm mới của Luật chứng khoán  như: sẽ thành lập một sở giao dịch chứng khoán khi có đủ điều kiện; bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm; phải đưa cổ phiếu, trái phiếu lên sàn khi kết thúc đợt chào bán; chào bán chứng khoán được thống nhất với Luật Doanh nghiệp; quy định chặt chẽ điều kiện bán cổ phiếu của công ty; chỉ được bán thêm cổ phiếu nếu có lãi; sẽ thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam,… Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

​ 

​ 

Lượt người xem:  Views:   1944
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio