Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 2, Ngày 09/03/2020, 18:00
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban Kế hoạch hoạt động năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/03/2020

Ngày 02/3/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 24/KH-HĐPH về triển khai các hoạt động năm 2020. Theo đó, có 03 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm trong năm 2020 như:

1. Tham mưu, tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng Kế hoạch và văn bản hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tỉnh; rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tổng kết hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh năm 2021.

2. Hội đồng tỉnh trực tiếp triển khai, thực hiện: Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020; Xây dựng công văn hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho thành viên Hội đồng; Báo cáo viên pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về phòng chống tham nhũng,….

3. Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Kế hoạch số 05-KH/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 02/12/2016).

Để triển khai thực hiện được đồng bộ, đạt chất lượng và hiệu quả cao, Kế hoạch đã có sự phân công trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện./.

 

 Kế hoạch số 24/KH-HĐPH Tải về Ke hoach cua Hoi dong tinh.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   2122
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio