Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 16:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2020

Ngày 11/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 539/KH-UBND về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2020; theo đó tỉnh đã chỉ đạo và định hướng các mặt hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật như:

- Về nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, pháp lệnh, văn bản mới thuộc phạm vi quản lý; triển khai, tuyên truyền các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, hậu quả của việc không chấp hành và vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức của người dân; tăng cường tuyên truyền Luật an ninh mạng để người dân nâng cao ý thức trong việc đăng tải các thông tin lên mạng xã hội về virus Corona, Đại hội đảng các cấp,…. 

- Về đối tượng tuyên truyền: Kế hoạch đã định hướng 02 đối tượng là đối tượng chung và đối tượng đặc thù; theo đó, tùy từng đối tượng mà có nội dung, cách thức, hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

- Một số hoạt động trọng tâm của tỉnh trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật: Tiếp tục triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai, thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật" hàng tháng và Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; xây dựng trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trên internet; tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.....

Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch đã nêu rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, giao Hội đồng tỉnh theo dõi việc triển khai, thực hiện công tác PBGDPL; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác PBGDPL./.


Kế hoạch năm 2020  Tải về Ke hoach cua tinh số 539-KH.signed.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   1494
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio