Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 6, Ngày 26/01/2018, 17:00
Tỉnh Bình Dương kiện toàn Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/01/2018 | Phòng PBGDPL

Căn cứ Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 19/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương. Theo đó, có 07 thành viên được bổ sung mới là đại diện lãnh đạo ở các sở, ngành cấp tỉnh: Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Cục Thi hành án dân sự; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học Công nghệ; Sở Ngoại vụ.

Trên cơ sở Quyết định kiện toàn, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐPB ngày 19/01/2018 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương phù hợp với quy định của Trung ương. Quy chế bổ sung một số điểm mới đáng chú ý như: bổ sung một số thành viên của Hội đồng; bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng; trách nhiệm của các ủy viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; việc tham dự các phiên họp Hội đồng, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Hội đồng…

Sau khi kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động, ngày 25/01/2017 Hội đồng đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018./.​

Tải về QUYET DINH KIEN TOAN HOI DONG _29_12_2017.docx

Tải về Quy che hoat dong cua hoi dong 04_01_2018.docx

Lượt người xem:  Views:   2032
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio