Hòa giải cơ sở
Thứ 7, Ngày 04/06/2016, 01:00
Kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/06/2016

​Để thu thập thông tin, năm bắt, đánh giá về việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 06/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1082/KH-BTP về kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2016.

Nội dung kiểm tra: Kết quả đạt được trong thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và các đề xuất, kiến nghị.

Hoạt động kiểm tra được tiến hành dưới hai hình thức:

(1) Hoạt động tự kiểm tra của các địa phương: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố về Bộ Tư pháp cùng với báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.

(2) Hoạt động kiểm tra của Trung ương: Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tổ chức kiểm tra tại 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho 03 khu vực miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, miền Nam (danh sách các tỉnh, thành phố được kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ thông báo sau).

Thời gian, lịch trình kiểm tra, Bộ Tư pháp sẽ thông báo cụ thể, sau khi thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố được kiểm tra.

(Trích nguồn Bộ Tư pháp)

Lượt người xem:  Views:   1792
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio